Estampes Cambrilenques

Article publicat a Revista Cambrils el maig de 1973

La Fira de l'Ascensió, ahir i avui

La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Maig de 1973

S’han escrit moltes coses sobre la nostra Fira de l'Ascensió, i fins i tot és possible que amb idees i formes reiteratives. És igual. La cosa té prou importància i aquesta conquesta cambrilenca dels nostres dies té prou valor perquè d’ella es puguin cantar les glòries passades i es puguin fer elogis de l’ambiciós esperit amb què s’enfoca la mostra cara al present i al futur. La Fira, com la vila, tira endavant i pel Cambrils de 1973 bé val aquesta clara manifestació de l’energia i del potencial econòmic i humà del nostre poble.

Ja hem dit altres vegades que es desconeix completament l’origen històric de la nostra popular Fira. És probable que els seus inicis siguin els privilegis concedits a Cambrils per Pere I de Catalunya, el Catòlic, el 3 de maig de 1206, en què, a part d’assegurar la unió de Cambrils a la Corona, s’establia que: "... tots els que vinguin o vulguin venir al mercat de Cambrils amb totes les coses que tenen o portin en l’anar o en el tornar o en l'estar, siguin salvos i segurs i sota l’especial protecció meva... concedeixo, també, a vosaltres... que ningú s’atreveixi a empenyar a vosaltres o les vostres coses, debilitar o impedir en quelcom a no ser que sia trobat abans defecte de dret en vosaltres..."

Aquest privilegi de no separar la vila de la Corona o Reial Patrimoni fou renovat pel rei d’Espanya Felip II el 6 d’agost de 1588 i ratificat pel mateix monarca el 4 de juliol de 1595, i es confirmà a la vegada la gràcia que tenien "... els que vinguin o vulguin venir al mercat de Cambrils..." (de les notes històriques dels senyors Serra Dalmau i Clanxet). Si considerem que una fira és només un mercat de caràcter extraordinari, celebrat en unes dates determi­nades, és molt probable que en els mercats citats en els esmentats documents es trobi la gène­si de la nostra Fira actual.

En una anotació del "Llibre de capbreus" (Scala Dei) es parla d’una casa ubicada al "carrer de la Fira" el 5 de novembre de 1495, i se’n torna a parlar el 5 de gener de 1564 i el 26 de març de 1628. El 1705 es parla també del "carrer de la Fira prop la plasa de Santa Maria". Almenys una vegada per segle tro­bem escrit el nom de carrer de la Fira, encara que alguna vegada alternat amb el de Santa Maria

El que sí que és indiscutible és la seva remota vellúria. En una anotació del "Llibre de capbreus" (Scala Dei) es parla d’una casa ubicada al "carrer de la Fira" el 5 de novembre de 1495, i se’n torna a parlar el 5 de gener de 1564 i el 26 de març de 1628. El 1705 es parla també del "carrer de la Fira prop la plasa de Santa Maria". Almenys una vegada per segle tro­bem escrit el nom de carrer de la Fira, encara que alguna vegada alternat amb el de Santa Maria.

Josep Sánchez Real, distingit membre corresponent de la Reial Acadèmia de la Història, opina que: "... en la citada calle se celebraba el mercado y la Feria, como calle principal del pueblo y esto le dio el nombre. Mas tarde, al construirse la iglesia de Santa Maria, se llamó a la plaza que estaba por delante del templo, plaza de Santa Maria, y a la calle principal que pasaba por allí se le sobrepuso el nombre de Santa Maria, usándose indistintamente uno u otro por la costumbre." ("Las calles antiguas de Cambrils", José Sánchez Real, revista "Cambrils", número 47, juliol de 1957.)

Encara que l’església estava abans d’una altra manera, els cambrilencs haurem comprès tot seguit que la plaça de Santa Maria és l’actual placeta de la Concepció i el carrer a què es refereix el senyor Sánchez Real és el del cardenal Vidal i Barraquer, que havia tornat a portar el nom de la Fira fins el 1914, en què, en ésser consagrat bisbe l’insigne prelat cambrilenc, li dedicaren, ja que havia nascut en una casa del mateix carrer. Que jo recordi, encara molta gent gran l’anomenava pel seu antic nom ja que els nostres avis recordaven haver vist la Fira en aquest carrer abans de traslladar-la, creiem que a finals del segle passat, a l'actual plaça d'Espanya.

Avui la nostra Fira de l'Ascensió és potser la primera de la nostra província, dintre de la seva categoria, i una de les de més anomenada de Catalunya. És amb l’esforç de tot un poble que s’ha aconseguit aquest alt nivell de prestigi i és amb la comprensió i l’ajuda de les pobla­cions del veïnat com la Fira es va millorant i enriquint amb noves idees i noves realitzacions. Es procura donar-li atractiu, un aire de vida, noves formes. I em penso que ho aconseguim, ja que les sol·licituds per a participar-hi són cada any més, i se’ns fa petit el recinte tant pel volum del material a exposar com pel nombre, cada vegada més crescut, dels visitants. Donem-ne gràcies a Déu i fem-nos el propòsit ben ferm de no deixar-la decaure i de mante­nir ben alt aquest prestigi, que va ben aparellat amb el del propi Cambrils.


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article