Informació general

Urbanisme

Una modificació puntual del POUM fixarà uns criteris de regulació estètica per als centres de transformació elèctrics

Per Berta Ruiz

Exemple de centre de transformació elèctric
Exemple de centre de transformació elèctric | Cedida

La sessió plenària del passat dilluns va aprovar –amb els vots a favor de tots els grups– una modificació puntual del POUM per a la disposició de les construccions auxiliars que continguin centres de transformació elèctrics en sòl urbà. El regidor d'Urbanisme –Enric Daza– va explicar que, "és una modificació que ens ha demanat moltes vegades el sector de la construcció. La problemàtica passa perquè les estacions transformadores cada vegada han de ser més voluminoses –per les exigències quant a potència elèctrica– i cada cop és més difícil la seva col·locació. Molt sovint provoquen inconvenients estètics i molèsties als veïns més propers, així com l'ús de materials que no tenen res a veure amb els utilitzats en l'edificació". Segons va apuntar Daza, "amb la modificació quedaran establerts uns criteris de regulació estètica i d'integració amb la resta d'edificacions i quedaran millor col·locades". La superfície màxima serà de 15 metres quadrats i l'alçada serà de 2,60 metres.

Per altra banda, el regidor d'Urbanisme va apuntar que les edificacions antigues podran fer reformes per ampliar i complir amb els nous decrets i els paràmetres d'emissions de CO2. Aquesta modificació també servirà per complir amb els decrets quant a punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Tots els grups de l'oposició van votar a favor del punt i van destacar la bona tasca realitzada pel departament tècnic d'Urbanisme de l'Ajuntament.