Informació general

Coronavirus

El Jutjat de Pau segueix cobrint els serveis essencials del Registre Civil durant l’estat d’alarma

El personal d’aquest òrgan judicial treballa a torns presencials prenent mesures excepcionals, tot i la suspensió de molts tràmits

Per Maria Vidal

Cartell a l'entrada del Jutjat de Pau de Cambrils
Cartell a l'entrada del Jutjat de Pau de Cambrils | Lluís Rovira i Barenys

El Jutjat de Pau de Cambrils no ha estat una excepció de totes les mesures extraordinàries que els organismes oficials han hagut de prendre a causa de la pandèmia per la Covid-19. Durant aquest temps de confinament, des del Registre Civil del Jutjat de Cambrils s’està garantint la cobertura dels serveis essencials. S’han seguit primer les ordres dels seus superiors més immediats, com són el Jutjat Degà i el Registre Civil, ambdós de Reus, i després, s’han portat a la pràctica les instruccions que han arribat des del Departament de Justícia.

Els serveis essencials que s’ofereixen són llicències d’enterrament, matrimonis en perill de mort i inscripcions de naixements

En un dels primers comunicats que es va rebre al Jutjat de Cambrils, s’establien els serveis essencials que havia d’oferir el Registre Civil. Aquests són llicències d’enterrament, matrimonis in articulo mortis i naixements en termini peremptori, és a dir, quan estigui proper el venciment del termini d’inscripció del nadó. Davant aquestes ordres, el personal destinat al Jutjat de Pau va creure oportú fer torns diaris de dues persones, i no d’una com s’indicava al referit comunicat. Tot i que la porta principal de l’edifici judicial està tancada, hi ha cartells informatius on es faciliten els números de telèfon del Jutjat i està disponible el servei d’intèrfon.

Les llicències d’enterrament que s’han d’entregar fora de l’horari presencial (tardes i caps de setmana) les custodia el Jutge de Pau al seu domicili. En primer lloc, mitjançant un rètol visible adreçat a les funeràries, es facilita el número de telèfon de la Policia Local. Des de la Comissaria de Cambrils es posen en contacte amb el Jutge, el qual, alhora, ho posa en coneixement via telefònica a la funcionària corresponent del Registre Civil.

Pel que fa a les defuncions registrades a Cambrils, es demana, per part de la Direcció General de Seguretat Jurídica del Ministeri de Justícia, que diàriament s’enviï una relació que especifiqui el número de llicències d’enterrament, el lloc de defunció i si s’ha produït a l’hospital, a la residència o al domicili habitual.

Per altra banda, des del dilluns següent a la declaració de l’estat d’alarma, s’estan enregistrant els nadons quan un dels progenitors acut al Registre Civil, és a dir, no s’espera que estigui a punt de caducar la data d’inscripció (30 dies). Segons ha informat el personal del Jutjat de Pau a revistacambrils.cat, es va considerar fer-ho així perquè en aquest òrgan judicial cambrilenc hi ha forces inscripcions de naixement al mes. D’aquesta manera, es va creure oportú que els pares dels nounats poguessin tramitar el més aviat possible la baixa i/o fer qualsevol altre tràmit que impliqués la inscripció prèvia del seu fill/a.

Aquestes actuacions es donen a conèixer tant a la Jutgessa Encarregada del Registre Civil de Reus com a la Secretaria de Coordinació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, qui van donar el seu vistiplau.

En un segon comunicat que va arribar al Jutjat, s’informava que, a més dels serveis essencials que ja es proporcionaven des del primer dia al Registre Civil de Cambrils, es podien expedir documents de Fe de vida i estat de les persones.

Suspensió del tràmit de l’expedient de matrimoni i de celebracions de casaments civils

Tots els casaments civils senyalats en època de confinament han estat suspesos, a excepció d’un que es va celebrar el primer divendres de l’estat d’alarma adoptant totes les mesures de seguretat. En aquest casament, tan sols es va permetre l’assistència dels contraents i dels dos testimonis reglamentaris, els quals ho van fer protegits amb mascaretes i respectant la distància establerta.

La resta de futurs contraents han rebut una trucada telefònica del Registre Civil de Cambrils comunicant-los-hi la suspensió de la celebració i, en algun cas, ja s’ha senyalat una nova data.

La Jurisdicció Penal i Jurisdicció Civil també han estat suspeses

Davant l’emergència sanitària actual, totes les actuacions tant de la Secció Penal com Civil han estat suspeses, segons l’acord pres a Junta de Jutges de Reus, de qui depèn el Jutjat de Cambrils.

També seguint el Protocol del Ministeri de Justícia, s’ha distribuït material -hidrogel, mascaretes i guants de protecció- pels Jutjats de Pau on hi ha personal al servei de l’Administració de Justícia, com és el cas del Jutjat de Cambrils.

Per acabar, des d’aquest òrgan judicial es comunica a revistacambrils.cat que els ciutadans cambrilencs que s’han adreçat a les dependències judicials en època de confinament han estat respectuosos amb les mesures de seguretat establertes per les autoritats.

 

Comenta aquest article