Informació general

“El defensor de la ciutadania pot ser una figura molt útil per als ciutadans”

Per Josep Maria Ferrando

Francesc Amela ha presentat la memòria de la seva gestió durant el 2004
Des que el 30 de març de 2004 va ser nomenat defensor de la ciutadania de Cambrils, Francesc Amela ha conegut més de prop l’administració local cambrilenca i ha rebut les primeres queixes de ciutadans que han tingut o encara tenen conflictes amb l’Ajuntament. Passats aquests primers mesos, encara se sent més engrescat per la transcendència que sap que té el seu càrrec i espera que els ciutadans coneguin més aquesta eina que està al seu servei.

Quin balanç en fas d’aquests primers set mesos com a defensor de la ciutadania?
Crec que la cosa més important és que el defensor de la ciutadania pot ser una figura molt útil per al ciutadans. Això ho estic veient dia a dia. El que poden ser petites coses, per a molta gent poden ser molt importants.

Quina mena de casos han arribat a les teves mans?
La gran majoria són casos de mediació amb l’Ajuntament, sobretot casos de retard a l’hora de contestar als ciutadans.

La memòria contempla que en el període 2004
van passar per les teves mans 25 casos, són molts o pocs?
Es difícil de dir si són molts o pocs. Primer, encara és una figura força desconeguda i segon, no sabem quanta gent està pendent de conflictes amb l’Ajuntament.

És prou coneguda la figura del defensor de la ciutadania?
Hi ha molt gent que desconeix que existeix el defensor de la ciutadania de Cambrils.

Quina actitud tenen amb tu els responsables polítics?
El primer que s’ha de tenir clar és que aquesta figura existeix per una voluntat política. A nivell de Catalunya només som a l’entorn de 32, això demostra la voluntat de l’equip de govern de tenir aquesta figura. A partir d’aquí, és com tot, hi ha regidories en què els conflictes poden ser més o menys complexos, però fins ara amb els regidors tinc un tracte esplèndid i la cosa funciona.

De tots els temes que has donat per resolts, en quants t’han donat la raó?
En un noranta per cent els temes resolts han estat a favor meu. Com he dit, moltes vegades són mediacions sobretot en temes de retard a l’hora de contestar als ciutadans.

Què pot passar quan tu creus que la queixa és infundada
i els ciutadà creu que sí que se li ha d’acceptar?
Si considero que no te raó, he de fer un informe i fer arribar a aquest ciutadà una carta motivada explicant perquè crec que no puc acceptar la seva queixa; el reglament ho diu així.

És millorable l’actuació de l’administració local davant dels ciutadans?
Totes les empreses són millorables a l’hora de fer les coses, i l’Ajuntament no és cap excepció. A les conclusions de l’informe demanes que es respecti el termini de resposta als teus requeriments.

L’administració no sempre ho respecta?
Al ciutadà que em ve a veure jo em comprometo a donar-li una resposta tan aviat com em sigui possible. Hi ha qüestions en què em trobo que passa temps i no em contesten, i el que jo vaig demanar a l’informe és que de forma preferent atenguin totes les meves consultes i que en un termini de quinze dies em contestin.

Tens contacte amb els altres defensors de la ciutadania de Catalunya?
A nivell de Catalunya, tots els síndics i defensors de la ciutadania estem associats al Fòrum de Síndics i Defensors Locals (FORUMSD), això ens permet estar permanentment en contacte per correu electrònic i ens fem moltes consultes. Un altre tema important és el conveni que hi ha entre el síndic de greuges de Catalunya i els defensors i síndics locals. A partir d’aquest conveni tinc a la meva disposició tot l’equip del síndic de greuges, des de tècnics, advocats, juristes... de tot. L’altre acord important que contempla el conveni és que si un ciutadà es dirigeix al síndic de greuges per un queixa d’administració local, el síndic li comunicarà que a Cambrils existeix la figura del defensor de la ciutadania i que si cal pot optar per dirigir-s’hi. A la inversa, si el síndic necessita alguna informació sobre Cambrils, el defensor cambrilenc el pot assessorar.

§ La memòria del defensor de la ciutadania§

En un extensa memòria Francesc Amela detalla totes les seves actuacions des que va prendre possessió del càrrec, el mes de juny de 2004, fins al desembre del mateix any. En total va tramitar 25 expedients, un 72% van ser a través d’entrevistes personals, un 8% per correu i un 20% per correu electrònic. D’aquests casos, un 60% estan tancats, un 4% es van desestimar i el 36% restant s’estan tramitant. Dels 25 casos, 8 fan referència a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i la resta fan referència a Promoció de la Ciutat i a Serveis Generals. Entre les queixes dels ciutadans adreçades al defensor, hi ha problemes d’aparcament i de trànsit, queixes pel soroll de ciclomotors i altres aparells, molèsties de gossos, problemes de brutícia en solars o una queixa molt concreta: la manca de dutxes a la platja de Vilafortuny.

Comenta aquest article