Informació general

Cambrils té una taxa de mortalitat inferior a la mitjana de Tarragona

Fa uns dies, el Diari Més publicava un article sota el titular "Cambrils, el municipi amb un major risc de mortalitat de la província". Un titular força alarmista que propiciava la reacció de l'Ajuntament de Cambrils a través del seu compte de Twitter

Per Berta Ruiz

Imatge d'arxiu de gent passejant pel Port de Cambrils
Imatge d'arxiu de gent passejant pel Port de Cambrils | Lluís Rovira i Barenys

Fa uns dies, el Diari Més publicava un article sota el titular "Cambrils, el municipi amb un major risc de mortalitat de la província". Un titular força alarmista que feia referència a l'Atlas Nacional de Mortalidad en España (ANDEES) i que publicava les dades de prop de deu milions de defuncions a l'Estat entre els anys 1989 i 2014 i les seves causes. D'aquest estudi s'extreia –segons aquest mitjà– que Cambrils tenia un risc més alt de mortalitat, mentre que la Morera de Montsant (Priorat) es trobava en l'extrem oposat. Aquesta informació propiciava que, hores després, l'Ajuntament de Cambrils fes un aclariment públic –a través del seu compte de Twitter– per referir-se a les dades de l'enquesta de salut de la Generalitat de l'any 2016. Segons fonts municipals, "Cambrils té una taxa de mortalitat de 6,9 per mil –inferior a la mitjana de Tarragona– i també inferior a la mitjana de Catalunya que és de 8,8 per mil a l'any". (la taxa de mortalitat: Defuncions/Població total *1000).

83,6 anys d'esperança de vida en les dones i 78,8 anys en homes

Segons aquest document –el Pla Local de Salut de 2019– el nombre de defuncions registrades l'any 2016 va ser de 228 i, les més recents de les quals disposa Idescat –any 2018–, va ser de 240 defuncions (128 homes i 112 dones). Per altra banda, durant 2018, hi va haver 280 naixements (148 xiquets i 132 xiquetes). Per tant, es va produir un creixement vegetatiu positiu. D'aquest mateix Pla Local també se'n poden extreure d'altres dades com l'esperança de vida en néixer inferior a la mitjana en ambdós sexes. En aquest sentit, en el cas dels homes, en néixer tenen una esperança de vida que no arriba als 80 anys (78,8 anys), mentre que l'esperança de vida en les dones és de 83,6 anys. En ambdós casos, aquesta xifra se situa per sota de la mitjana catalana: 80,2 anys en homes i 85,9 anys en dones.

Índex d'envelliment inferior al de la província

L'índex d'envelliment representa el nombre de persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys. A Cambrils, l'índex d'envelliment se situa en el 85,52; molt baix respecte a l'índex català que és de 102,99. Per altra banda, l'índex de sobreenvelliment fa referència al nombre de persones de 85 anys o més per cada 100 persones de 65 anys i més. En relació a aquest índex, Cambrils presenta unes dades positives en comparació amb la província de Tarragona. La xifra és de 12,57 de Cambrils vers 16,08 de la demarcació. L'anàlisi segons el sexe mostra un índex de sobreenvelliment baix en els homes (8,83 al municipi vs. 12,41 a la província) i, també baix en el cas de les dones (15,62 vs. 19,07).

L'aparell circulatori i els tumors, principals causes de mortalitat

Quant a les principals causes de mortalitat aquestes estan relacionades amb les malalties de l’aparell circulatori i els tumors, ambdós per sobre dels 160 casos per 100.000 habitants. Les malalties de l’aparell circulatori afecten en un 1'24% més de dones que homes; seguint una tendència similar a Catalunya. En canvi, en el cas dels tumors, es dona la tendència contrària i els homes se situen un 1'51% per sobre les dones; i en ambdós sexes la taxa és inferior a la catalana.

La resta de causes de mortalitat ja estan a força més distància, però destaquen aquelles on la diferència entre homes i dones és superior. En el cas de les dones, ressalten les malalties del sistema nerviós, els trastorns mentals i del comportament (amb un 1,6% més en dones) i les malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (1,57% més en dones). En el cas dels homes, en canvi, destaquen les malalties de l’aparell respiratori – malgrat els dos sexes presentin taxes inferiors a Catalunya–, les causes externes de morbiditat i mortalitat i les malalties de l’aparell digestiu. Per últim, és rellevant comentar les dades de les malalties de l’aparell genitourinari que afecten de forma similar ambdós sexes, però presenten una prevalença superior que a Catalunya.

L’Apunt

Pla d'acció en salut

L’Àrea de salut de l’Ajuntament de Cambrils ha impulsat l’elaboració d’una Diagnosi de l’estat de salut al municipi. Gràcies a la participació de la ciutadania, entitats, així com de les diferents àrees de l’Ajuntament, Cambrils ja d’una diagnosi que identifica els reptes i actius del municipi en l’àmbit de la salut.

Arran dels resultats de la diagnosi, s’ha iniciat l’elaboració del Pla d’acció en salut amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats identificades, així com d’ordenar les actuacions que ja s’estan implementant des de l’Ajuntament. Així doncs, el Pla d’Acció recollirà la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública (prevenció, promoció i protecció) a nivell local.

Comenta aquest article