Informació general

Cambrils rebrà uns 84.000 euros per pal·liar els danys de l’aiguat del passat 7 de setembre

Per Lluís Rovira i Barenys

Arbres caiguts al passeig d’Horta de Santa Maria com a conseqüència del temporal

Els ajuts aprovats per la Generalitat per pal·liar els danys produïts pels aiguats del passat 7 de setembre a Cambrils pugen poc més de 84.000 euros, tal com va sortir publicat al DOGC del 8 de març. Aquests ajuts s’emmarquen dins el programa per al restabliment de les obres i els serveis de competència municipal provocats pels aiguats del passat mes de setembre i que es finança amb aportacions de l’Estat i amb aportacions de la Generalitat. Concretament, en relació a Cambrils, les actuacions incloses en aquest programa amb càrrec a l’aportació de l’Estat són de 18.317 euros per reparacions a l’estació depuradora i a les estacions de bombament, i de 65.719,60 euros per reparació de danys produïts per uns aiguats que van provocar tres víctimes mortals, una gran quantitat de danys a particulars i uns danys públics que es van valorar en 668.199 euros.

D’altra banda, el govern central ha desestimat la petició de zona catastròfica que en el seu dia va sol·licitar l’Ajuntament de Cambrils després d’aquests aiguats. D’aquests 668.199 euros que es van estimar, la partida més important va ser la de reparació de camins, que tenia un import de 155.784 euros. A continuació venien la de danys a la jardineria amb 93.334 euros, la de neteja i regeneració de les platges amb 82.300 euros, i la de reparació del clavegueram amb 73.993 euros. Per tal de restaurar els danys, en un primer moment l’Ajuntament va encarregar les obres i serveis més urgents a diferents empreses l’import dels quals va pujar a 75.744 euros. Aquestes factures són les que es van poder utilitzar davant les administracions superiors per demanar ajuts. La sol·licitud de zona catastròfica es va formalitzar en el ple ordinari corresponent al mes de setembre. Posteriorment, la junta de govern local del dia 1 d’octubre va acordar sol·licitar la concessió de subvenció tant a l’Administració de l’Estat com a la Generalitat de Catalunya pels danys ocasionats.

No s’arriba als límits

Des del govern de l’estat es diu que l’import que representen les feines extraordinàries fetes per l’Ajuntament en els serveis públics no superen uns mínims establerts per a aquests tipus d’ajuts. La Subsecretaria del Ministeri de l’Interior va desestimar la sol·licitud de subvenció per les despeses d’emergència ocasionades pels aiguats atès que el seu import no superava el 3% de la partida pressupostària de despeses corrents en béns i serveis del capítol 2 del pressupost municipal. L’alcalde, Robert Benaiges, es mostra contrariat per aquesta decisió i manifesta que des de l’Ajuntament s’ha fet una nova reclamació al govern de l’estat, “se’ns va prometre una ajuda que ara no se’ns vol donar, ja que quan hi va haver l’aiguat se’ns va dir de seguida des de la Subdelegació que rebríem ajuts. Ja sabem que els números són els que són, però que no se’ns digui que se’ns ajudarà i que fem les tramitacions de manera ràpida per després dir-nos que no”.

Comenta aquest article