Informació general

Ple

S'aproven les retribucions de l'alcaldessa, dels regidors i dels tres càrrecs de confiança

Per Berta Ruiz

L'alcaldessa i dos regidors més del govern tindran dedicació exclusiva
L'alcaldessa i dos regidors més del govern tindran dedicació exclusiva | Lluís Rovira i Barenys

Altres punts que es van aprovar, ahir al plenari, van ser les dedicacions dels regidors del consistori, així com les seves retribucions, que seran efectives a partir del segon semestre de 2019. L'alcaldessa –Camí Mendoza– tindrà dedicació exclusiva –amb una dedicació mínima de 145 hores mensuals– i una retribució anual íntegra o bruta amb límit màxim de 52.582,5 euros. Per altra banda, dos regidors més de l'equip de govern –Lluís Abella i Hèléne Arcelin– també tindran dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 145 hores mensuals i una retribució anual íntegra o bruta amb límit màxim de 42.435 euros. La resta de membres de l'equip de govern tindran una dedicació parcial. Aquesta contempla una dedicació mínima de 110 mensuals, una retribució anual íntegra o bruta amb límit anual de 32.287,50 euros.

Pel que fa a l'oposició, tots els regidors s'han acollit al règim de dedicació parcial. Aquesta assignació té un límit màxim íntegre o brut anual de 12.269,25 euros, amb una dedicació mínima de 42 hores mensuals.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i les abstencions de tots els regidors de l'oposició.

Nomenament del personal eventual i els seus sous

En la sessió plenària d'ahir també es va fer el nomenament del personal eventual –càrrecs de confiança– i les seves retribucions. Segons va explicar l'alcaldessa hi ha tres places de personal eventual: la direcció del Patronat de Turisme, la direcció del Museu d'Història de Cambrils i la figura de Cap de Gabinet de l'Ajuntament.

Pel que fa a les seves retribucions, l'alcaldessa va explicar que a la RLT no hi consten els càrrecs eventuals. Segons va dir, "fa 12 anys que no se'ls hi varia el sou. Es disposa de la consignació pressupostària i tenen una valoració de sou com un A1". Això suposa que els tres càrrecs de confiança tenen un sou de 42.783 euros bruts/anuals amb 37,5 hores setmanals.

PP, PSC i Cs critiquen la pujada de sous dels tres càrrecs de confiança un 17%

El portaveu del PP –David Chatelain– va dir que "es dóna una pujada molt important de sou; no entraré a valorar si és merescuda o no però preferiria que es fes sota un criteri tècnic. Es dóna una disparitat del principi d'igualtat entre els treballadors de la casa que han hagut de passar per la RLT".

Des del PSC, Ana López va dir, "no tenim clar el mateix criteri per als tres càrrecs de confiança. Tenim molt clares les tasques que fan els gerents del Patronat de Turisme i del Museu d'Història, però no queden detallades les funcions del Cap de Gabinet; no ens queda clara que la retribució hagi de ser així".

El portaveu de Cs –Juan Carlos Romera– va afegir que, "no tenim la informació tècnica suficient" i va criticar la pujada en bloc d'un 17% dels sous dels tres càrrecs de confiança. Concretament va anomenar el nom d'Aina Carod, quines són les seves funcions i si la seva pujada està justificada o no".

Comenta aquest article