Informació general

El pàrquing de la Concòrdia podria entrar en funcionament a mitjan juliol

Per Lluís Rovira i Barenys, Josep Maria Ferrando

Aspecte que presentaven les obres del pàrquing de la Concòrdia el dia 30 de març

El punt de l’ordre del dia que va centrar el debat del ple va ser l’aprovació definitiva del pàrquing de la plaça de la Concòrdia. Ja en la roda de premsa prèvia al ple, el regidor d’Obres Públiques, Joan Mas, va explicar que tot i que s’havia hagut de variar el sistema de construcció a causa de la trobada de l’aqüífer, el termini de finalització de les obres continuava sent entre finals de juny i la primera quinzena de juliol. Entrant en detalls, també va dir que l’aparcament tindria 240 places i 2 plantes, ja que l’aqüífer no permetia anar més enllà.

El primer a intervenir en aquest punt del ple va ser el regidor de CiU Joan Estrada, que va demanar a l’equip de govern que, per tranquil·litzar el veïnat, diguessin el calendari previst per obrir la zona a la circulació i l’acabament real de les obres. D’altra banda, va preguntar si s’havien fet inspeccions a habitatges, “perquè s’han detectat desperfectes i no sabem si són deguts a les excavacions de l’aparcament”. La resposta de l’equip de govern va venir del regidor Joan Mas, que va reiterar que el termini de les obres és d’un any, “i així s’ha compromès l’empresa”. Mas va dir també que l’esforç que es fa és important i que a més del desplaçament de línies elèctriques, canonades i altres serveis, s’havia trobat que “quan es va fer l’excavació, el nivell freàtic es va trobar més alt del que estava previst; això ha implicat que s’hagi hagut de reformar molta part de l’obra prevista”. Sobre les esquerdes possiblement produïdes per les obres, Joan Mas va ser taxatiu: “vam fer una inspecció amb els nostres propis tècnics, casa per casa, pis per pis, a l’inici de les obres, i vam aixecar actes notarials de la situació de tot, amb fotografies incloses”. Va apuntar que hi havia hagut una reclamació, però que els tècnics havien dit que aquestes esquerdes tenien més de trenta anys.

El regidor de la PLIC Xavier Martí també va demanar més informació per als veïns afectats per les obres i que es tingués una previsió de la reordenació viària de tota la zona i que quan s’hagués tapat l’aparcament ja es pogués obrir a la circulació la part superior. Joan Mas va respondre que el projecte d’urbanització de la plaça ja estava molt definit amb Vinyols i els Arcs, i que l’1 d’octubre començaria aquesta urbanització.

§ L'APUNT El col·lectiu d’afectats pregunta sobre el termini de les obres§

L’aturada que van patir les obres del pàrquing de la plaça de la Concòrdia el passat mes de gener i part del mes de febrer va neguitejar els veïns de la zona. Especial preocupació van mostrar, sobretot, els comerciants de la plaça de la Concòrdia pel tall de circulació temporal que provoquen les obres del pàrquing. És per això que el passat 28 de febrer l’anomenat “col·lectiu d’afectats per les obres de construcció del pàrquing de la plaça de la Concòrdia de Vinyols-Cambrils” entrava una instància a l’Ajuntament en què se sol·licitava poder tenir accés a la documentació corresponent a la contractació de l’obra per tal de comprovar i conèixer les condicions en què es va legitimar. El col·lectiu preguntava sobre els terminis tant parcials com de lliurament d’obra acabada amb la finalitat, segons deien, “d’estar informats i poder emprendre les accions que considerem oportunes”. L’argument del col·lectiu d’afectats és que “des de finals d’octubre, en què es van començar les obres, no s’ha treballat ni un terç dels dies laborals que portem comptabilitzats fins al dia d’avui”. També exposaven la seva preocupació, perquè “veiem que, quan es treballa, el ritme és lent i amb pocs efectius tant humans com tècnics. Pensem que és difícil que es compleixin els terminis, en el supòsit que se n’hagin fixat”.

Comenta aquest article