Informació general

Es presenta a les entitats i associacions el projecte per a l'elaboració del Pla Municipal de la Dona

Per Berta RuizLa tècnica d'Espais per a la Igualtat -Amaya Alba- va fer la presentació davant de les entitats i associacions
El Centre Cultural va acollir ahir al vespre la presentació del projecte de diagnosi de gènere de la població de Cambrils, per al posterior desenvolupament del Pla Municipal de la Dona a Cambrils, a càrrec de la tècnica d'Espais per a la Igualtat Amaya Alba.
La reunió va anar dirigida a les entitats i associacions cambrilenques de caràcter social, cultural o esportiu, així com a les diferents institucions educatives del municipi, ja que seran una part molt important d'aquesta diagnosi.

Aquest estudi incidirà en el conjunt del municipi per tal de comprovar quines són les demandes, millores, problemàtiques o mancances en matèria de gènere i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. La diagnosi de gènere té diferents àmbits d’anàlisi: per una banda s’analitza l'organització interna de l’Ajuntament, s'analitzen tots els àmbits del territori, la població, l'educació, la salut i la participació social i comunitària, és a dir, activitats culturals, participació esportiva i associacionisme. Per tal de fer l'estudi de cada àmbit s'ha de fer una recollida de dades, a través d'informacions quantitatives, qualitatives i un procés d'investigació.

Recordem que aquest projecte ja es va presentar el passat mes de novembre i des d'aleshores s'ha anat treballant en les entrevistes als tècnics municipals.

Segons va explicar la cap de Serveis i Programes Específics de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat –Paloma Remezal– a Revista Cambrils Diari Digital que, "l'objectiu de la trobada és explicar l'estudi, les seves fases i sobretot el tipus d'implicació que es demanarà a les diverses associacions que hi prendran part". L'estudi tindrà dues parts: "una primera fase de sis mesos, de novembre a l'abril, que serà simplement per obtenir una diagnosi i un primer document que servirà per fer una radiografia de com està el territori i quina és la situació. A partir d'aquí és quan es farà un altre procés participatiu per a l'elaboració pròpiament del Pla Municipal de la Dona a Cambrils". Dels resultats que se n'obtinguin es marcaran unes línies d'actuació, a través de diverses sessions participatives entre les associacions i el mateix consistori.

Comenta aquest article