Societat

Veus Cambrilenques

Xerrada sobre la identitat dels espais turístics residencials a càrrec de la cambrilenca Maria Trinitat Rovira

Per Lluís Rovira i Barenys

Maria Trinitat Rovira i Gerard Martí, ahir, a la xerrada de Veus Cambrilenques
Maria Trinitat Rovira i Gerard Martí, ahir, a la xerrada de Veus Cambrilenques | Lluís Rovira i Barenys

Maria Trinitat Rovira Soto, geògrafa professora de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV i investigadora del Grup de Recerca en Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET-URV), va ser la protagonista, ahir al vespre, de la conferència sobre La identitat dels espais turístics residencials, emmarcada dins el cicle Veus cambrilenques, que organitza el Campus Extens de la URV i el Museu d’Història de Cambrils. La doctora Maria Trinitat Rovira està fent recerca científica, tal com va precisar ahir, al voltant del comportament turístic i la seva evolució en el territori. Actualment treballa en patrons de localització d'establiments turístics censats en tres destinacions madures del litoral mediterrani, Dins del grup de recerca de la Facultat de Turisme i Geografia, també treballa en l'elaboració de mapes mentals que es configuren a través de les opinions que la gent fa a TripAdvisor per tal de configurar les 100 principals atraccions turístiques de Barcelona i d'aquesta manera dibuixar la imatge mental resultant que tenen els turistes de la ciutat.

Maria Trinitat Rovira va exposar, ahir, una part de la recerca que va fer en motiu de la seva tesi doctoral referent als espais de segona residència en una destinació consolidada com és la Costa Daurada Central. En el seu estudi, Maria Trinitat Rovira va establir les diferents fases d'evolució d'aquestes zones considerant un inici incipient des dels anys 40 fins els 60 i la seva expansió a partir d'aquesta dècada dels 60 fins l'actualitat. En el seu estudi, Rovira va consultar gairebé un centenar de plans parcials de zones considerades com a segones residències i va poder establir la relació en el temps d'unes primeres zones amb pocs equipaments públics a les darreres zones en què l'equipament públic era més present i aquestes trames urbanes de segona residència s'integraven a l'entramat urbà del municipi. El seu estudi també es plantejava el canvi que ha suposat en el temps de l'ús de les vacances per part de la gent amb una major atomització i repartiment dels dies al llarg de l'any i considerava el concepte de ciutats turístiques com a paisatges particulars, és a dir, el tractament d'aquests espais com a paisatge.

Algunes de les conclusions del treball de recerca de Maria Trinitat Rovira la van portar a veure que s'havia transformat més el territori a partir dels anys 90 que no abans i que en base a la seva investigació, "les urbanitzacions de Cambrils, Salou i la Pineda s'havien integrat a la trama urbana". També havia establert nou tipus de paisatges en funció de la superfície que disposen d'espais privats i de públics i com a conclusió va explicar que tant Salou com Cambrils i La Pineda havien tendit a canviar la naturalesa dels espais per tal que la gent hi visqués de manera permanent.