Informació general

Mobilitat

Yolanda Quílez, regidora de Protecció Ciutadana i Mobilitat: «Complim amb la llei d'accessibilitat en matèria d'aparcament»

L'AdC va demanar en una moció que l'Ajuntament garanteixi el compliment de la llei d'accessibilitat en matèria d'aparcament. El text va ser desestimat pel govern a l'argumentar que ja s'està complint

Per Berta Ruiz

Imatge d'una plaça d'aparcament reservada situada al carrer de Jacint Verdaguer
Imatge d'una plaça d'aparcament reservada situada al carrer de Jacint Verdaguer | Berta Ruiz

L'Assemblea de Cambrils va demanar que l'Ajuntament garanteixi el compliment de la llei d'accessibilitat en matèria d'aparcament. La formació va presentar una moció, al ple del passat 1 de febrer, en la què manifestava que, "molts veïns de Cambrils han manifestat reiteradament la manca de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i la manca de control de les places reservades, així com el constant mal ús i intrusisme en l'aparcament d'aquests espais i la incorrecta senyalització de les places –per no ajustar-se a les mides adients, per ser retolades amb un llenguatge inclusiu i la mala ubicació de les ja existents–.

Per tot plegat, el portaveu de l'AdC –Ivan Sanz– va demanar en seu plenària que el govern revisés l'estat de totes les places d'aparcament reservades per a persones amb diversitat funcional i corregís les possibles disfuncions; que s'impulsés una campanya de conscienciació per al bon ús d'aquests espais i que s'establís un sistema de reserva d'aquestes places amb motiu d'esdeveniments especials com el mercat ambulant, la Fira o els concerts del FIMC. En diferents ocasions, Sanz va citar diversos articles de la llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Yolanda Quílez: "Complim amb la llei i és fàcil de demostrar"

Des del PP, Cs i l'NMC es va donar suport a la proposta amb l'objectiu de millorar i avançar en matèria d'accessibilitat, mentre que la regidora no adscrita –Encarni Bello– es va abstenir perquè, segons va dir, no se li havia fet arribar la proposta prèviament. L'equip de govern però, va desestimar la moció de l'AdC. Segons va manifestar la regidora de Protecció Ciutadana i Mobilitat –Yolanda Quílez–, "moltes coses de les que vostè diu –referint-se a Ivan Sanz– no són certes. Complim amb la llei i és fàcil de demostrar. Les places estan ben senyalitzades i amb les mides pertinents. A més, també es prenen mesures per evitar el mal ús de les targetes d'aparcament de persones amb mobilitat reduïda i tampoc hem rebut queixes. Per altra banda, li agraeixo la proposta de fer una campanya de sensibilització".

Per cloure el debat, Ivan Sanz va reiterar que "la zona blava està col·lapsada i aquesta gent queda exclosa. A més s'han tancat molts aparcaments i hi ha la problemàtica de la manca d'aparcament".

La moció va ser rebutjada amb el vot contrari del govern, l'abstenció de la regidora no adscrita –Encarni Bello– i el vot favorable de l'AdC, el PP, Cs, l'NMC i els regidors no adscrits Cinta Ballesté, Santi Gámez i Inma Sierra.

Comenta aquest article