Informació general

Habitatge

El Forn del Tallero acollirà la nova Oficina Local d'Habitatge

Els pressupostos per a l'any 2019 inclouen una partida de més de 200.000 euros per a la posada en marxa d'aquest servei que pretén centralitzar totes les accions públiques en matèria d'habitatg

Per Redacció

Aspecte de l'edifici del Forn del Tallero
Aspecte de l'edifici del Forn del Tallero | Berta Ruiz

La nova Oficina Local d’Habitatge de Cambrils es posarà en servei durant el 2019 al Forn del Tallero. L’equip de govern va anunciar la creació del nou servei, el passat dimecres durant la sessió plenària que va donar llum verda als pressupostos pel proper exercici, que destinen més de 200.000 euros a la posada en marxa de l’oficina. El regidor de Joventut, Transparència i Noves Tecnologies –Eduard Pellicer– va explicar que l’Oficina Local d’Habitatge permetrà centralitzar les accions públiques en matèria d’habitatge i ampliar el catàleg de serveis amb la signatura de dos convenis entre l’Ajuntament de Cambrils i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La creació de l’oficina i el desenvolupament dels nous serveis implicarà la contractació de nou personal de caràcter tècnic i especialitzat, la integració del personal de la Borsa d’Habitatge i que la gestió del servei passi del Departament de Joventut a l’Oficina Tècnica d’Inclusió Social. Una de les principals funcions que inclouen aquests convenis és la gestió d’activitats i serveis d’àmbit tècnic que fins ara es gestionaven des del Consell Comarcal del Baix Camp, com són la tramitació de sol·licituds i la inspecció tècnica d’expedients de cèdules d’habitabilitat; el seguiment dels informes tècnics per al coneixement de l’estat d’edificis d’ús residencial i d’habitatges; la gestió de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, i d’altres derivats dels programes per a la rehabilitació i la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.

L’oficina també s’encarregarà de gestionar les activitats i serveis d’àmbit social, com són la tramitació d’expedients de prestacions de caràcter especial i urgent per al pagament de l’habitatge; la tramitació de prestacions per al pagament de lloguers, i d’altres derivats dels programes socials d’habitatge.

A més, també es faran les inscripcions en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, en els casos en què l’ajuntament disposi d’un Registre d’habitatges protegits, propi i reconegut; i d’altres derivats dels programes per a la promoció i l’accés als habitatges amb protecció oficial.

Redacció del Pla Local d'Habitatge

Paral·lelament a la creació de l’oficina es licitarà la diagnosi, elaboració i redacció del Pla Local d’Habitatge de Cambrils. Aquest pla recollirà un estudi de la situació actual de l’habitatge a Cambrils i el full de ruta a seguir en els propers quatre anys, on es valoraran les accions i serveis que s’estan portant a terme actualment i a la vegada es planificaran noves accions que seran implementades per l’Oficina Local d’Habitatge amb coordinació amb el serveis municipals que correspongui.

La ubicació de la nova oficina a l’edifici del Forn del Tallero, a peu de carrer, farà que el servei sigui més pròxim i accessible i, responent a les reivindicacions veïnals, dotarà de contingut aquest equipament rehabilitat en el marc del Pla de Barris. En la mateixa línia, s’ampliarà l’horari del Centre Cultural Municipal i s’estan estudiant altres accions per dinamitzar el barri antic.

Dotze anys de Borsa d’Habitatge

El servei de la Borsa d’Habitatge es va crear a Cambrils el 2004, originalment orientat exclusivament joves. Com que la realitat social en matèria d’habitatge era més àmplia, a posteriori es va signar el conveni amb ADIGSA (l’actual Agència de l’Habitatge de Catalunya) per adherir-se a la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social.

Al llarg d’aquests 12 anys, les necessitats d’habitatge de població cambrilenca estan sent ateses de forma descentralitzada des del servei de Borsa d’habitatge, Serveis Socials i el Pla d’Inclusió i Cohesió Social. El projecte de l’Oficina d’Habitatge neix de la voluntat de centralitzar les polítiques d’habitatge en un servei referent a nivell municipal.

Suport de tots els grups i abstenció de l'AdC

Tots els grups van donar suport a la proposta, excepte l'AdC que es va abstenir. Ivan Sanz va dir que no podien votar en contra davant de qualsevol esforç que es faci en matèria d'habitatge, però va criticar que "comenci ara, al final del mandat. No sé si ara això és una mesura electoralista. Esperem que comenci ja i sigui efectiu". Per part de Cs i l'NMC també van donar suport, però van criticar el retard de la implantació d'aquest servei.

Comenta aquest article