Informació general

Comunicació

Es publica la segona convocatòria per a proveir la plaça de director/a de Ràdio Cambrils

Per Redacció

Imatge d'arxiu de les instal·lacions tancades de Ràdio Cambrils
Imatge d'arxiu de les instal·lacions tancades de Ràdio Cambrils | Lluís Rovira i Barenys

Les noves bases per a la provisió del lloc de treball de director/a de Ràdio Cambrils ja han sortit publicades al BOPT d'aquest passat dilluns 3 de desembre. Els candidats disposen de 20 dies naturals, és a dir fins el proper 4 de gener de 2019, per a presentar la sol·licitud. Les bases s'han modificat arran d'haver-se declarat deserta la primera convocatòria. En aquesta segona convocatòria s'han modificat els requisits i l'apartat de mèrits.

Els requisits dels aspirants són el de tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent; no haver estat inhabilitat per condemna; disposar de títol superior universitari en l'àmbit de la comunicació; no patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions a desenvolupar; tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) i tenir una experiència demostrable mínima de tres anys en mitjans de comunicació.

D'altra banda, alguns dels requisits que s'exigien en l'anterior convocatòria passen a ser considerats com a mèrits amb una puntuació que s'especifica en les bases de la convocatòria. Les noves bases es poden consultar a l'adreça electrònica: http://www.cambrils.org (Demanda d'ocupació: Oferta pública d'ocupació), així com les bases generals.

Comenta aquest article