Informació general

S’inicien les obres de restauració del barranc de la Verge del Camí

Per Redacció

Imatge del barranc de la Verge del Camí en el tram final en què s’estan fent els moviments de terra per a la seva recuperació

Aquest mes de febrer s’han iniciat les obres de restauració del barranc de la Verge del Camí, obres que tenen un pressupost de 256.200 euros. Fins ara s’ha realitzat la neteja i el desbrossat de la vegetació entre el pont del carrer de les Orquídies i la desembocadura del barranc, i s’aprofitarà per refer un tram de clavegueram d’uns 50 metres. En una altra fase, es treballarà des del pont fins a la via del tren, però l’actuació anirà lligada a la urbanització de la UA3.

Aquesta actuació s’emmarca dins les accions de neteja i restauració de reires i barrancs impulsades per la Regidoria de Medi Ambient, en col·laboració amb la d’Obres Públiques i Paisatge Urbà, i la de Serveis.

El projecte de recuperació de l’entorn natural del barranc de la Verge del Camí té com a finalitat potenciar-lo com a patrimoni verd i espai públic, recuperant els ecosistemes de ribera i de rambla originàries, actualment en procés de degradació i desaparició, i integrant la zona verda municipal enjardinada dins el nou espai. Aquesta restauració es fa seguint criteris paisatgístics i alhora ecològics, ja que la vegetació riberenca és un ecosistema d’interès que actualment es troba en regressió al Mediterrani, i comportarà una millora de l’entorn. La neteja de la llera i marges millorarà la seguretat en cas d’avingudes d’aigua i la integració del barranc dins l’entramat urbà disminuïrà la marginalitat que pateix actualment i permetrà l’ús d’aquesta zona per al lleure i l’esport.

Itineraris a peu o en bici

Una vegada recuperat el barranc, s’han projectat diverses actuacions encaminades a facilitar l’accés del públic mtijançant un itinerari per fer a peu o en bicicleta, que permetrà contemplar la vegetació, i una senyalització de l’espai que aporti informació als visitants sobre el patrimoni natural del barranc. El pont del carrer de les Orquídies es farà per a vianants, aprofitant la cementació del pont actual, i es convertirà en un dels miradors sobre el barranc, des d’on, gràcies a l’alçada que té, es podrà contemplar tant la vegetació com les restes arqueològiques de la Llosa i el mar al fons. D’altra banda, per fer més agradable el recorregut, s’ha previst fer zones d’estada, on hi haurà plafons descriptius de la flora i la fauna. En aquestes zones es construirà un banc de pedra al voltant d’algun oliver gran i en les zones on no n’hi ha, s’hi disposaran pedres de pedrera per seure-hi.

Comenta aquest article