Informació general

Habitatge

No prospera la proposta de l'AdC de crear un parc públic d'habitatge social

Per Berta Ruiz

Vista aèria de l'Eixample Vila del barri de la Pallissa i Barri Antic
Vista aèria de l'Eixample Vila del barri de la Pallissa i Barri Antic | Lluís Rovira i Barenys

L'Assemblea de Cambrils va proposar, en el plenari del passat 27 d'abril, la creació d'un parc públic d'habitatge social a Cambrils amb aquells habitatges buits que són propietat de bancs i grans tenidors. Segons va exposar el regidor Ivan Sanz, “aquesta moció el que demana és que a Cambrils puguem tenir marge de maniobra per crear un parc públic d'habitatge i no haver de dependre d'altres administracions. Hi ha molts habitatges tancats en mans d'entitats bancàries i grans tenidors i, atenent al moment d'emergència 'habitacional' que té el municipi, caldria impulsar mesures perquè l'administració municipal pogués controlar o afavorir el lloguer”.

L'AdC proposava la creació d'una comissió de treball per elaborar el projecte del Parc Municipal d'Habitatge Social, així com la redacció d'un conveni entre l'Ajuntament i les entitats financeres i grans tenidors per a la cessió d'habitatges per a l'ús públic. El text proposat per l'AdC va comptar amb el suport del PP, de l'NMC i dels regidors no adscrits, mentre que Ciutadans es va abstenir perquè va apuntar “dubtes sobre la viabilitat” de la proposta.

Per part de l'equip de govern, el regidor de Benestar Social –Josep M. Vallès– va argumentar el vot contrari del govern perquè, segons va dir, “són peticions poc consistents per a les necessitats que tenim i poc ajustades a la dinàmica de com van les coses realment”. Tal com va exposar Vallès, “tenim un parc públic amb 42 habitatges a Nou Cambrils d'una promoció de l'any 2003;18 d'aquests pisos són procedents de grans tenidors i tres són d'adquisició pròpia de l'Ajuntament. Per altra banda, gestionem la Borsa de l'Habitatge amb 193 habitatges de lloguer dins de l'àmbit privat. Està demanant una cosa que d'alguna manera ja estem fent. Ara hi seguirem treballant amb la posada en marxa de l'Oficina de l'Habitatge per poder-ho gestionar tot plegat. A més, ja fem una actuació conjunta dels diferents departaments per resoldre les necessitats del dia a dia. Ja fem la feina i, per tant, li demanaria que retiri la moció per no haver-la de votar en contra”. Finalment, Vallès també va afegir que “asseure's a negociar amb els bancs és poc útil. Això no vol dir que no tinguem altres mesures a fer”.