Informació general

Benestar Social

L'Oficina del Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió Social es trasllada a la plaça de la Vila

Per Redacció

L’Oficina del Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió Social de Cambrils es traslladarà a la planta baixa de l’antic Ajuntament
L’Oficina del Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió Social de Cambrils es traslladarà a la planta baixa de l’antic Ajuntament | Lluís Rovira i Barenys

L’Oficina del Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió Social de Cambrils es traslladarà a la planta baixa de l’antic Ajuntament (plaça de la Vila, 1) per millorar la visibilitat i accessibilitat del servei i concentrar altres serveis relacionats amb les persones immigrants que fins ara es prestaven en diferents dependències municipals. El nou punt d’atenció es va obrir ahir dimecres, 4 d’abril, i l’horari serà de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores.

En aquesta oficina s’hi ubicarà el Servei de primera acollida que, d'acord amb el que estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, ofereix un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes i que consisteixen en l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. Així doncs, s’hi tramitaran els informes vinculats a Llei d’estrangeria, els d’habitatge suficient per a reagrupacions familiars, els informes d’arrelament social i els informes d’integració.

A més, també hi treballarà el personal tècnic del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. En canvi, el servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria es continuarà prestant en horari de tardes (dimarts i dijous) al Centre Cívic Les Basses.

Fins ara l’oficina del Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió Social estava ubicada a l’edifici de Benestar Social, al carrer de Sant Plàcid, mentre que el servei de primera acollida i la seu del Projecte comunitari es prestaven en altres dependències municipals. El trasllat coincideix amb els 20 anys de l’inici de l’atenció a la població immigrant a Cambrils. Amb el trasllat d’aquest nou servei a la plaça de la Vila s’avança en la dinamització dels equipaments del Barri Antic. Un dels eixos de treball del consell de barri del Nucli Antic és augmentar els serveis en el barri antic sobretot aquells que afavoreixen la cohesió i la convivència ciutadana.

Pla d’atenció a les famílies de 0 a 3 anys

D’altra banda, a la nova ubicació de la plaça de la Vila també hi haurà l’oficina tècnica dels Serveis d’Atenció a les Famílies de 0 a 3 anys, on s’hi desenvoluparan les tasques de treball intern. L’atenció a les famílies se seguirà oferint a les dependències del Centre Alba.