Informació general

Consum

L'OMIC va realitzar 111 assistències durant els sis primers mesos de funcionament durant 2017

Per Berta Ruiz

Presentació del balanç de l'OMIC durant 2017. D'esquerra a dreta: Ana López, Camí Mendoza, Sylvia León i Núria Ferrando
Presentació del balanç de l'OMIC durant 2017. D'esquerra a dreta: Ana López, Camí Mendoza, Sylvia León i Núria Ferrando | Berta Ruiz

Ara fa un any es va recuperar l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC). Recordem que el servei havia funcionat anteriorment, entre els anys 2005 i 2012 i, posteriorment, es va suprimir. Així doncs, després de gairebé set mesos de servei s'ha volgut fer balanç de com està funcionant, coincidint amb el Dia Internacional del Consumidor que es commemorava ahir. L’alcaldessa de Cambrils –Camí Mendoza–, a regidora de Participació Ciutadana –Ana López–, la responsable de l’OMIC, –Sylvia León– i la tècnica de Participació Ciutadana –Núria Ferrando–, van presentar l’informe de 2017.

111 assistències durant 2017

Tal com va exposar Sylvia Léon, durant l 2017, l’OMIC va estar oberta durant sis mesos, ja que es va posar en funcionament a mitjans de març i tanca els mesos de juliol i agost. En aquest període va realitzar un total de 111 assistències: 58 consultes d’informació, 46 reclamacions, 4 denúncies i 3 queixes. La majoria de consultes d’informació van ser recomanacions que havia de seguir el consumidor per resoldre un dubte o conflicte ja generat en un tema de consum. Cal tenir en compte que la primera reclamació sempre l’ha de fer el consumidor. És quan el consumidor no rep resposta o se li denega, quan hi pot intervenir l'oficina de consum.

Segons va explicar León, hi ha dos tipus de procediments: la mediació i l'arbitratge. La mediació és la intervenció que realitza l’OMIC entre consumidor i empresa o professional per arribar a un acord o una negociació entre les parts i és l’eina més potent i efectiva per resoldre aquest tipus de conflictes. D’altra banda, l’arbitratge és el sistema de resolució de conflictes en el qual les parts sotmeten la controvèrsia a la decisió d’un òrgan arbitral

Dels 111 expedients finalitzats durant el 2017, es van fer 22 mediacions positives, 9 de negatives, 58 consultes, 3 queixes, 5 reclamacions enviades via judicial (per no ser competent el procediment de consum), 8 expedients arxivats per manca d’algun tràmit pendent per part del consumidor i 6 expedients pendents de resolució que encara no es poden valorar.

Pel que fa a l’arbitratge, durant el 2017 no va ser necessari enviar cap expedient a la Junta d’arbitratge, o bé perquè les reclamacions es van resoldre, o perquè l’empresa no es va adherir a aquesta via de resolució.

Telefonia, internet, compres i serveis professionals, entre les principals reclamacions

Durant l’any 2017 destaca l’elevat percentatge de consultes i reclamacions a les empreses de telecomunicacions, en concret les relacionades amb internet i telefonia mòbil. Aquestes reclamacions es van centrar especialment en incompliments de contractes, contractacions no desitjades, altes i baixes, i discrepàncies en els processos de facturació.

Un percentatge menor, però significatiu, correspon a l’àmbit de les compres de productes nous o de segona mà i de les garanties. En aquesta temàtica van destacar les reclamacions de devolucions o aplicacions de les garanties en relació a les compres de vehicles de segona mà i les compres a través d’internet. Els serveis professionals també van ocupar una part del gruix de les consultes i reclamacions a l’OMIC durant el 2017. En concret, les reclamacions van ser per serveis de tallers de reparacions de vehicles, reparacions d’electrodomèstics i empreses d’instal·lació d’alarmes de seguretat en habitatges, especialment per motius com mals serveis, incompliment de les condicions contractuals o manca d’aplicació de les garanties.

També van ser font de conflictes les empreses de subministrament d’energia elèctrica, gas i aigua per la disconformitat amb les factures i confusions amb les tarifes o en els pagaments de les factures per consum. Un altre àmbit de les reclamacions, en menor percentatge, van ser els habitatges, sobretot per contractes de reserva de compra venda i lloguers amb empreses Immobiliàries. Altres temàtiques de consultes i reclamacions van les assegurances, els serveis mèdics (en especial les clíniques dentals), les entitats financeres i el transport aeri.

Servei puntual sobre hipoteques i clàusules terra

Durant un període de temps, tal com va comentar León, l'OMIC també va oferir un servei puntual sobre les clàusules terra i les despeses de formalització de la hipoteca per donar resposta a l’allau de consultes i inquietuds que hi va haver en aquell moment per part dels ciutadans. En aquest àmbit es van atendre un total de 125 consultes, de les quals 72 eren consultes sobre despeses d’hipoteca, 29 sobre clàusules terra i 23 sobre l’índex de referència dels préstecs hipotecaris.

Tant l'alcaldessa com la regidora de Participació Ciutadana van destacar el bon funcionament del servei i la satisfacció d'haver recuperat un servei que dóna resposta a les necessitats dels ciutadans en matèria de consum. Van comentar que és molt necessària la informació i la prevenció per conèixer els drets i deures dels consumidors i també de les empreses. La regidoratambé va explicar que aquest 2018 es potenciarà la prevenció amb diferents campanyes de sensibilització dirigides a grups concrets sobre els temes més recurrents en les reclamacions de l’OMIC. La primera activitat serà un taller per a la gent gran sobre els drets dels consumidors que es portarà a terme el proper 13 d’abril a les 12 hores.

L’Apunt

OMIC: Servei d'informació i assessorament en matèria de consum

L'OMIC és un servei municipal d'atenció directa i gratuïta que depèn de la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cambrils. El seu objectiu és informar i assessorar a la ciutadania de Cambrils sobre qualsevol qüestió o problemàtica que els pugui afectar com a consumidors. Les atencions es fan els divendres de 9 a 14 hores amb cita prèvia a la Torre del Llimó. A banda de l'atenció presencial, també es pot contactar o informar-se via correu electrònic i/o telèfon: omic@cambrils.org / 977 79 45 79.

L'Oficina informa, assessora, tramita denúncies i reclamacions davant dels organismes administratius i competents en la matèria, fa mediacions entre les parts per a la resolució de les reclamacions intentant que empresa i usuari arribin a un acord amistós i promociona mesures per evitar situacions d'indefensió dels consumidors.