Informació general

Formació

L'institut Ramon Berenguer IV posa a disposició un Servei d'Assessorament i un Servei de Reconeixement acadèmic

Per Redacció

Imatge d'arxiu de l'institut Ramon Berenguer IV
Imatge d'arxiu de l'institut Ramon Berenguer IV | Lluís Rovira i Barenys

 

L'institut Ramon Berenguer IV posa a disposició dels seus alumnes dos serveis complementaris –el Servei d'Assessorament i el Servei de Reconeixement– amb atenció individualitzada d'acord amb la sol·licitud de la persona interessada. Per un costat, el Servei d'Assessorament s'adreça a les s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposada. Aquest és un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament, la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

Per altra banda, hi ha el Servei de Reconeixement. Aquest es tracta d'un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació per tal de reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional. La persona prèviament ha d’haver realitzat el procés d’assessorament en la formació professionals del sistema educatiu. S’adreça a les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per a participar-hi ha d’acreditar amb l’informe d’assessorament que han rebut aquest servei previ. També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de CF de FP del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, a tal afecte presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre. El servei conclou amb un certificat oficial expedit pel centre on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes. El certificat quan completin un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu, comportarà l’anotació de “Convalidat” en l’expedient acadèmic quan la persona es matriculi en el cicle formatiu corresponent amb els requisits d’accés.

 

Comenta aquest article