Informació general

Demografia

Cambrils va perdre població l'any 2017

Després del lleuger increment poblacional de 2016, l'any 2017 es va tancar amb una baixada de poc més de 400 habitants

Per Berta Ruiz

Imatge d'arxiu de gent passejant pel port de Cambrils aquest estiu
Imatge d'arxiu de gent passejant pel port de Cambrils aquest estiu | Lluís Rovira i Barenys

Cambrils ha tancat l'any 2017 amb menys habitants que l'any anterior. Segons dades de l'IdesCat (Institut d'Estadística de Catalunya), a data de l'1 de gener de 2017, Cambrils tenia 32.855 habitants, 418 menys que l'any 2016 quan la població era de 33.273. Una baixada de poc més de 400 habitants que trenca l'increment produït l'any 2016 quan el municipi va recuperar població –uns 358 habitants més– després de dos anys consecutius –el 2014 i el 2015– en els què Cambrils havia perdut habitants. De fet, l'any 2014 va ser el punt d'inflexió en el què es va trencar la tendència positiva d'anar incrementant població cada any, des de 1998.

L'any 2017 es tanca amb una baixada de poc més de 400 habitants, després de l'increment poblacional de 2016 quan el municipi va recuperar població després de dos anys consecutius de disminució

Aquests 32.855 habitants (2017) que registra l'Institut d'Estadística de Catalunya es reparteixen en 16.756 dones i 16.099 homes, per tant, una xifra força similar d'ambdós sexes però amb una major presència de dones (+657). Pel que fa a les franges d'edat –amb l'últim padró que consta de l'any 2016–, es reparteix de la següent manera: 5.977 habitants de 0 a 14 anys (3.019 homes i 2.958 dones); 22.255 habitants de 15 a 64 anys (11.025 homes i 11.230 dones); 4.416 habitants de 65 a 84 anys (2.068 homes i 2.348 dones) i 625 habitants majors de 85 anys (205 homes i 420 dones). D'entre la franja d'edats majoritària de 15 a 64 anys, la més nombrosa seria la formada per la de 40 a 44 anys.

Del volum d'habitants de Cambrils –amb les últimes dades del padró de 2016– 19.089 habitants havien nascut a Catalunya, 7.039 havien nascut a la resta de l'Estat espanyol i 7.145 havien nascut a l'estranger.

Densitat de població i PIB per habitant

D'altres dades demogràfiques que es poden extreure de l'IdesCat (Institut d'Estadística de Catalunya) són, per exemple, la densitat de població o el PIB per habitant. Si ens fixem en la densitat de població, a Cambrils –amb una superfície de 35,21 km2– es dóna una densitat de població de 933,1 habitants per quilòmetre quadrat, força superior a la comarcal –268,9 habitants per quilòmetre quadrat al Baix Camp– i també molt superior a la densitat poblacional de Catalunya amb 235,3 habitants per quilòmetre quadrat.

Una altra dada curiosa és el PIB (Producte Interior Brut) per habitant, és a dir, el seu poder adquisitiu, nivell de vida i benestar social. En les darreres dades publicades de l'any 2015, Cambrils se situa en 15,0 (milers d'euros) per habitant/any. Una xifra inferior a la mitjana comarcal de 22,9 (milers d'euros) i també lluny de la mitjana catalana de 29,0 (milers d'euros).

L’Apunt

Un creixement de 12.571 habitants entre 1998 i 2008
Des de 1998, Cambrils va anar creixent cada any –excepte els anys 2014 i 2015– i en un nombre important d'habitants. De fet, en 10 anys, de 1998 a 2008, la població va experimentar un creixement espectacular amb un total de 12.571 habitants més en aquesta dècada. Si l'any 1998 Cambrils comptava amb 18.385 habitants, 10 anys després –el 2008–, el municipi sobrepassava per primera vegada en la seva història la línia dels 30.000 habitants i registrava un total de 30.956 habitants. D'ençà de l'arribada dels anys 2000, Cambrils creixia cada any en més d'un miler de persones. De l'any 2001 a 2000, per exemple, el municipi va sumar 1.034 nous habitants. De 2002 a 2001 en van ser +1.239 o de 2003 a 2002 van ser +1.340. Especialment important van ser els creixements poblacionals que es van donar l'any 2005 respecte 2004 quan van ser 1.605 habitants més; el 2006 respecte a 2005 quan la població va créixer en 1.639 habitants més o l'any més destacat de tots que va ser l'any 2008, respecte l'any anterior, amb un augment de 1.844 habitants més.

A partir de l'any 2008, el creixement poblacional va patir una forta frenada després d'un seguit d'anys d'un augment molt important. Tot i que l'augment de població es reduir força va seguir sent positiu en els anys successius però tendint a la baixa: +764 habitants (2009), +702 habitants (2010), +586 habitants (2011), +527 habitants (2012) i +240 (2013). El 2014 i el 2015, Cambrils va perdre habitants, -474 (2014) i -386 (2015). L'any 2016, Cambrils tornava a guanyar població en un total de 358 habitants més.

Comenta aquest article