Tema del mes

Trencament a l'equip de govern municipal

Per Lluís Rovira i Barenys

El pacte de govern tripartit s'ha trencat
L’alcalde, Joan Serra, mitjançant un decret d’alcaldia signat el 22 de novembre passat, va destituir el fins aquell moment regidor d’Obres Públiques i Promoció de Ciutat, Francesc Garriga, dels seus càrrecs dins l’equip de govern i el deixava com a regidor de l’oposició. Es feia efectiu, d’aquesta manera, el trencament de l’equip de govern. Un trencament que deixa el govern municipal, alcalde i set regidors, en minoria davant una oposició, amb nou regidors, amb majoria quan encara queden poc més de sis mesos per acabar la legislatura.

Tres dies després

El decret d’alcaldia es va signar tres dies després que hagués entrat al registre municipal la moció, signada per ACI, PSC i IC-V, en la qual es demanava que l’edifici que ara ocupa el Centre d’Adults es retornés a l’associació Casal d’Avis Baix Camp. S’ha de suposar que aquesta moció ha estat el detonant de la destitució de Garriga, ja que el mateix alcalde no ha volgut fer cap declaració pública al respecte per tal de corroborar-ho. En el decret d’alcaldia es deia textualment, “atès que aquesta alcaldia considera en el moment present que el regidor del grup municipal ACI-FIC Sr. Francesc Garriga i Colom, tinent d’alcalde i membre amb veu i vot de la Comissió de Govern i alhora president delegat de la Comissió d’Obres Públiques i Promoció de Ciutat, no és mereixedor de formar part del govern municipal, bàsicament per la seva incoherència i incongruència d’accions de govern, actuacions poc justificades i, en definitiva, deslleialtat envers l’equip de govern”. En virtut d’aquest decret l’alcalde ha assumit de manera immediata les competències que fins aquest moment tenia el regidor Francesc Garriga. Al final de la nota de premsa que acompanyava el decret d’alcaldia es remarcava, un cop més “la incongruència i incoherència del regidor amb decisions preses anteriorment tant per ell com per part de l’equip de govern al qual pertanyia, canviant-ne el criteri no se sap per quins motius ni interessos davant unes dates pròximes en què la població s’ha de manifestar. Finalment, aquesta situació es provoca a causa de les actuacions poc justificades d’aquest regidor davant les regidories que ha ostentat”.Tres dies després de signar el decret, l’alcalde va comparèixer davant la premsa per mostrar els resultats de l’enquesta feta a la població. Quan va ser preguntat per la crisi de govern municipal es va limitar a respondre amb la ja famosa frase del president de la Generalitat “això no toca”.

§ Notificació telefònica§

El decret d’alcaldia va agafar per sorpresa tant l’altre soci de govern, el PP, com els partits de l’oposició. També va agafar per sorpresa el regidor afectat, Francesc Garriga, que tot just aquell mateix dia havia marxat de viatge a Madrid. Garriga va rebre la trucada de l’alcalde dient-li que l’havia destituït i que el desautoritzava a anar com a representant municipal a la Fira del Cavall de Sevilla, Sicab, que se celebrava la setmana següent. El regidor d’Obres Públiques tenia previst estar-se uns dies a Madrid per tractar, entre altres coses, qüestions referents a infraestructures locals davant de les administracions corresponents. A continuació tenia previst anar a Sevilla al Sicab, en la qual la Fira del Cavall de Cambrils hi havia muntat un estand promocional.

Els arguments dels protagonistes

Francesc Garriga no és mereixedor de formar part del govern municipal, bàsicament per la seva incoherència i incongruència d’accions de govern, actuacions poc justificades i, en definitiva, deslleialtat envers l’equip de govern”“Quan es van treure els avis del casal va ser perquè faltava espai per a equipaments per al Centre d’Adults. Des de llavors fins ara s’han creat espais nous, com és el Centre Cultural i Ocupacional del carrer de Sant Plàcid, i ara hi ha lloc per a tothom”

Comenta aquest article