Informació general

Conveni per a promoure l’ús del català al sector de l’hostaleria

Per Lluís Rovira i Barenys

Un moment de la signatura del conveni

Algunes de les principals empreses del sector de l’hostaleria del Baix Camp i el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus van signar, el passat 17 de febrer, un conveni per promoure l’ús del català en els seus establiments. Entre els acords que preveu aquest conveni n’hi ha en què les empreses signants es comprometen a assegurar que els clients catalanoparlants seran atesos en la seva llengua així com a utilitzar el català tant en la retolació com a les cartes i els menús, i en els documents d’oferta de serveis en general. Aquestes empreses també es comprometen a promoure la formació en llengua catalana del seu personal facilitant-los l’assistència a cursos i sessions de formació. Per la seva banda, el Centre de Normalització Lingüística ofereix a les empreses signants el servei d’assessorament lingüístic que inclou la correcció de textos breus, l’atenció de consultes lingüístiques i la informació sobre recursos lingüístics. El CNL també farà una anàlisi lingüística de cada empresa i els presentarà un informe personalitzat amb el diagnòstic sobre la situació lingüística i una proposta d’actuacions de millora.

Signatura a Cambrils

L’acte de signatura del conveni es va fer al Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils amb la presència del president del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus “Miquel Ventura” –Esteve Folch–, la regidora de Cultura i representant de l’Ajuntament de Cambrils al CNL –Neli Queral–, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus –Francesc Cabré–, i la directora del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus, Anna Saperas. D’aquí a dos anys es farà una valoració dels resultats d’aquest conveni, tal i com va apuntar Anna Saperas, que també va exposar el fet que “els catalans ens queixem poc pel que respecta a temes lingüístics, tot i que cal dir que darrerament han arribat més queixes al Centre”.

§ Conveni ampliable a d’altres empreses§

El conveni s’ha fet, inicialment, amb nou empreses del sector hostaler que, tal i com es va dir a la roda de premsa, “són un referent de qualitat a la zona”. Més endavant s’ampliarà el conveni a d’altres empreses del ram que hi estiguin interessades. Les empreses signants van ser Bouquet Parc Samà, Club de Golf Bonmont Terres Noves, Club de Golf Reus Aigüesverds, hotel Termes Montbrió, hotel Mas Passamaner, Mònica Hotel, Mas Sedó, hotel Tryp Port Cambrils i hotel Cambrils Princess.

Comenta aquest article