Informació general

L’oposició va imposar a l’equip de govern la seva nova majoria

Per Josep Maria Ferrando

Per damunt de la importància de l’ordre del dia, amb la moció de retorn del local al Casal d’Avis Baix Camp, el ple del 29 de novembre va ser la demostració pública del trencament de l’equip de govern per la destitució del regidor Francesc Garriga. La tensió i l’expectació va ser evident al llarg del ple, en una sala força plena pels desallotjats del casal i amb un extens desplegament mediàtic. Finalment el ple va transcórrer amb una certa tranquil·litat, mentre la nova majoria de l’oposició imposava els seus propis criteris aprovant i rebutjant els punts de l’ordre del dia que creia convenient. L’equip de govern va defensar diversos punts, però va veure com el ple rebutjava bona part de les seves propostes.

§ El Partit Popular va demanar l’acta de regidor a Xavier Martí§

Anton Callau, com a representant del Partit Popular, va demanar l’acta de regidor a Xavier Martí
Al començament del ple el regidor Antoni Callau, parlant en nom del grup Popular de l’equip de govern, va notificar que el regidor Xavier Martí havia causat baixa al Partit Popular, per la qual cosa li demanava per coherència que renunciés al seu lloc i tornés l’acta de regidor al PP. Xavier Martí va contestar que “per mi les eleccions municipals són diferents a la resta d’eleccions i a partir d’aquí crec que part d’aquests vots municipals no són de partit sinó que són de persones que voten a la pròpia persona i per aquests motius crec que la meva feina davant de la regidoria ha estat ben feta i per això haig de continuar a la regidoria”. L’alcalde va dir que Xavier Martí continuaria estant en el govern fins a la propera Comissió de Turisme, on es plantejaria el tema.

§ PRIMER PLE MUNICIPAL AMB L'EQUIP DE GOVERN EN MINORIA La nova majoria de l'oposició no va aprovar les modificacions de crèdit de l'equip de govern§

La primera conseqüència directa de la nova majoria de l'oposició va ser no aprovar diversos expedients de modificacions de crèdit que havia presentat l'equip de govern. El regidor Robert Benaiges va intervenir per dir que sent conseqüents amb la seva postura l'oposició estava en contra d'aquestes modificacions, en paraules seves "de gastar de manera desmesurada i balafiar els diners públics i després, quan creuen que hi ha una urgència, plantegen un suplement de crèdit. Han deixat hipotecada al final d'aquesta legislatura l'economia municipal. Vostès són responsables de deixar els comptes municipals en números vermells". Jordi Savall, en nom d'ERC, va reiterar la negativa i va aportar una dada per ell important, "que les modificacions de crèdit pràcticament només van a les dues mateixes regidories de tota la legislatura". El representant d'ICV es va mostrar en la mateixa línia i finalment amb el suport també de Francesc Garriga les modificacions de crèdit van ser rebutjades pel ple. El regidor d'Hisenda, Jordi Besora, va lamentar l'actitud de l'oposició i va donar suport a les propostes de modificacions de crèdit perquè, en paraules seves, "la previsió de despeses no és que sigui complicada, sinó que és impossible de fer, i és mentida que deixem el calaix a zero".

§ Francesc Garriga va acusar l'alcalde de trencar el pacte de legislatura§

En el punt de l'ordre del dia sobre els decrets d'alcaldia, el regidor Francesc Garriga va acusar l'alcalde Joan Serra de trencar el pacte que ACI-FIC va firmar al començament de la legislatura amb CiU i el PP. Concretament va dir "li manifesto que li retiro en nom meu i en nom d'ACI-FIC la confiança a vostè i el que resta de govern, amb totes les conseqüències que això comporta i votaré en coherència amb el que això significa, sempre en favor de Cambrils i dels cambrilencs". L'alcalde no va fer cap mena de comentari i es va limitar a donar pas a l'altre punt de l'ordre del dia.

Comenta aquest article