Informació general

Una crisi anunciada

Per Lluís Rovira i Barenys

La destitució del regidor d'ACI, Francesc Garriga, per part de l'alcalde, Joan Serra, el passat 22 de novembre, va deixar el govern en minoria i ha propiciat que gairebé un mes després es presenti una moció de censura per part dels partits de l'oposició, amb majoria de regidors. En aquest interval de temps la crisi política a l'Ajuntament s'havia anat fent, dia a dia, més evident. Els dos plens que s'han realitzat durant aquest període, el del dia 29 de novembre i el del 20 de desembre, han reflectit de manera ben clara aquesta situació. Una situació que els grups de l'oposició havien tensat amb la presentació de mocions de confiança alsPresidents de diferents comissions informatives del govern municipal i que va fer que a meitats de mes de desembre els regidors Lluís Colom, Montse Garrido, Pere Llorens i Anton Callau perdessin les presidències de les seves comissions. I enmig de tot aquest panorama l'alcalde no ha volgut explicar en cap moment el motiu real de l'expulsió de Garriga de l'equip de govern. Ni tan sols ha trobat un moment per donar-li les explicacions en privat al regidor Garriga. El que sí que ha dit en més d'una ocasió al llarg d'aquest mes és que era conscient de les repercussions que es podien derivar de la seva actuació i que n'assumia les conseqüències.

§ Manifestacions públiques i reunions privades§

Un dels diferents punts d'inflexió de tot aquest període de crisi municipal va ser la roda de premsa que va protagonitzar el regidor d'ACI, Francesc Garriga, el passat 13 de desembre. Garriga va voler aclarir públicament que no ho votaria tot en contra als plenaris pel fet de no pertànyer ja a l'equip de govern, "els projectes en els quals he participat hi votaré a favor". El regidor d'ACI va enumerar els diferents projectes a què es referia: entitat firal, mercats, aparcament del port, vial del Cavet, habitatges joves, parc d'oci i Parc Samà. Garriga també va aprofitar aquesta compareixença per reclamar explicacions sobre la seva expulsió del govern, "tal dia com avui no se sap què pensen totes les parts del pacte", reclamant així una explicació tant de l'alcalde com de l'altre partit que ha conformat el pacte de govern d'aquesta legislatura, el PP.

Reunió amb l'alcalde

Aquest mateix dia, el 13 de desembre, l'alcalde mantenia una reunió amb els representants del PSC, ICV i ERC que no va tenir cap fruit. Segons van manifestar posteriorment els representants d'aquests grups l'alcalde no els va fer cap proposta concreta per a la governabilitat del municipi ni tan sols els hi va fer arribar en els dies posteriors a la reunió.

20 de desembre, dia clau

El ple frustrat que va tenir lloc el dia 20 de desembre possiblement va assenyalar el punt màxim d'inflexió de tota la crisi. La inclusió del punt sobre la verificació del Pla Especial del Parc Samà a l'ordre del dia per via d'urgència i sense consens previ va fer que govern i oposició es tiressin els trastos pel cap. Tant a la discussió que va tenir lloc a la sala de plens com a les rodes de premsa posteriors que van protagonitzar els partits de l'oposició, per una banda, i els del govern, per una altra, va ser un intercanvi de retrets sobre qui posava pals a la roda de la governabilitat municipal. Amb aquests precedents, la concreció de la moció de censura va ser ja qüestió de pocs dies.

§ Es faran auditories internes a les diferents àrees de l'Ajuntament§

Els quatre grups polítics també van presentar la llista en què es detallaven les prioritats que han previst en l'actuació de govern per aquest darrer tram de legislatura. Una de les mesures que pensen adoptar de manera immediata és la de realitzar auditories internes a les diferents àrees de l'Ajuntament per tal d'esbrinar la situació en què es troben, amb especial incidència en l'estat de les finances municipals així com en el control de la despesa corrent. D'entre la llista de 26 actuacions que es detallaven cal destacar-ne algunes de ben concretes com és la d'impulsar un pla d'aparcaments amb la redacció dels projectes de la plaça de l'Ajuntament, passeig d'Albert i d'altres, impulsar la construcció d'una llar d'infants municipal, redactar el projecte de l'ateneu juvenil, realitzar el projecte del Parc del Pinaret, creació del centre d'assessorament i atenció a la dona, impulsar l'ampliació de l'Àrea Bàsica de Salut i realitzar el projecte de remodelació de la zona esportiva de Cambrils Badia.

§ La crisi de govern dia a dia§

22 de novembre | L’alcalde; Joan Serra, dicta un decret d’alcaldia pel qual destitueix el regidor d’ACI, Francesc Garriga. Quatre dies abans, el 18 de novembre, Garriga havia signat la moció, junt amb el PSC i IC-V, per al retorn de l’edifici del casal Baix Camp.

29 de novembre | Se celebra el primer ple amb majoria dels partits de l’oposició. La nova majoria al plenari no va aprovar diversos expedients de modificació de crèdit que havia presentat l’equip de govern.
10 de desembre. PSC, IC-V i ERC presenten una moció per a que es puguin suplementar diferents partides al pressupost.

13 de desembre | L’alcalde i els representants del PSC, IC-V i ERC celebren una reunió a la que no arriben a cap acord per a la governabilitat del municipi. El mateix dia, el regidor d’ACI, Francesc Garriga, fa una roda de premsa en la que expressa la seva postura de votar a favor de diferents projectes als que ja havia donat suport en aquesta legislatura.

17 de desembre | Lluís Colom i Montse Garrido deixen de presidir les seves respectives comissions informatives al haver presentat l’oposició les mocions de confiança cap a ells.

19 de desembre | Pere Llorens i Anton Callau també son apartats de la presidència de les seves comissions pel vot de censura dels partits de l’oposició.

20 de desembre | Se celebra el ple municipal del que no es passa del primer punt de l’ordre del dia. La inclusió d’un punt sobre la verificació del Pla Especial del Parc Samà provoca una disputa dialèctica al plenari. A continuació, els partits de l’oposició, en roda de premsa , van acusar el govern de paralitzar l’Ajuntament per defensar els interessos privats d’una empresa. El mateix dia, els partits del govern retreien a l’oposició, també en roda de premsa, el fet de posar traves a la gestió municipal.

23 de desembre | Els quatre partits de l’oposició es reuneixen a la casa de la vila per acordar la moció de censura. La reunió s’acaba a la 1 de la matinada amb un acord total per part dels partits presents.

24 de desembre |
 Els partits de l’oposició formalitzen la moció de censura i anuncien en roda de premsa l’acord assolit. El ple extraordinari a celebrar el 9 de gener debatrà aquest punt.

Comenta aquest article