Informació general

La Generalitat preveu la construcció del Parc de Bombers de Cambrils dins els pressupostos del 2003

Per Lluís Rovira i Barenys

De moment només hi ha feta l’alineació del moll de ribera fins a mitja façana portuària

La Generalitat ha contemplat una partida de 321.000 euros per a la construcció del nou Parc de Bombers de Cambrils, dins els pressupostos per a l’any 2003. Aquest nou parc es construirà al polígon de Belianes, en uns terrenys propers a la carretera de Montbrió. Segons va menifestar l’alcalde, “falta acabar d’enllestir un detall respecte als terrenys. La Generalitat ja té el projecte fet i quan els posem els terrenys a disposició la construcció serà ràpida, ja que es fa per mòduls, i el parc podria quedar construït durant l’any 2003”.

Habitatges socials

Dins els pressupostos de la Generalitat per al 2003 també es contempla la construcció d’habitatges socials a Cambrils, tant de compra com de lloguer. Concretament, hi ha una partida de 886.563 euros per a la construcció de 20 habitatges de lloguer al carrer de Colom i una altra partida de 519.994 euros per a la construcció dels 48 habitatges per vendre que s’han de construir a la zona nord del Nou Cambrils. Des de la Conselleria d’Ensenyament, la Generalitat ha previst una partida de 497.000 euros destinada a les obres del nou col·legi de primària i dins de Política Territorial i Obres Públiques s’ha contemplat una partida d’1.659.000 euros per a la millora del vial del Cavet i una altra partida de 152.000 euros per al condicionament de la carretera de Montbrió.

ICV presenta 16 al·legacions als pressupostos de la Generalitat

ICV s'ha mostrat crítica amb les inversions previstes per la Generalitat dins el terme municipal de Cambrils i considera que no satisfan ni de bon tros les necessitats de la població. És per aquest motiu que ha presentat 16 esmenes als pressupostos de la Generalitat que fan referència a diversos apartats. Les propostes d'ICV apunten cap a la construcció d'una llar d'infants, l'ampliació dels serveis sanitaris de l'ABS, la connexió del vial de Cavet amb l'N-340, la construcció d'un teatre auditori, la construcció d'un casal de joves i d'un centre d'adults, la millora de la línia de transport públic en autobús de Cambrils a Reus, la construcció d'habitatges tutelats per persones amb dependència, un programa de descontaminació de fonts, pous i aigües subterrànies i el projecte de construcció del quart CEIP a Cambrils, entre d'altres qüestions.

§ ACTUACIONS PENDENTS I NO CONTEMPLADES No hi ha partida pressupostària per a la remodelació del port ni per a l’alineació del moll de ribera§

Ports de la Generalitat ha previst dues actuacions a realitzar durant el 2003 al port de Cambrils. Per una banda hi ha una partida de 360.607 euros per a la remodelació de les actuals instal·lacions de la llotja i de la fàbrica de gel per tal d’adaptar-les a les noves necessitats dels sector pesquer. L’altre partida, de 201.518 euros, es destinaran a la construcció d’un dic de recer. També es preveu dotar el port de Cambrils d’unes instal·lacions medioambientals adients per a recollir les aigües de sanejament dels edificis del port.

Façana litoral

El que no s’ha contemplat, però, és cap partida pressupostària per tirar endavant la remodelació de la segona part de la façana del port ni per a l’alineació del moll de ribera. Sobre aquesta qüestió, l’alcalde va manifestar que a l’entrevista mantinguda a finals del mes de novembre amb el conseller de Política Territorial, Felip Puig, es va tractar el tema de la continuació de les obres al port. Segons l’alcalde, “jo li vaig dir que abans de posar damunt la taula la remodelació de l’altra part del port es posés damunt la taula la continuació del pàrquing. Pel que fa a l’alineació del moll de ribera, el conseller em va dir que tot i que no estigui contemplada dins els pressupostos de la Generalitat es pot contemplar dins els pressupostos de Gisa”.

§ §

Comenta aquest article