Informació general

Es reestructura el mercat ambulant dels dimecres

Per Lluís Rovira i Barenys

Imatge del mercat ambulant del dimecres al tram que ocupa de l'avinguda del Mil·lenari
El mercat ambulant que setmanalment s'instal·la els dimecres ha sofert una reestructuració des de començaments del mes de març. El primer tram que va des de l'inici del passeig d'Albert fins a la font del Centenari no ha sofert modificacions. Però la resta, és a dir, les parades situades més al nord i que s'ubicaven al costat del Pinaret s'han col·locat ara a l'avinguda del Mil·lenari fins arribar a la primera rotonda. Amb aquesta mesura s'aconsegueix acostar més les parades dels marxants al nucli habitat i que el pont de la riera d'Alforja a l'alçada del Nou Cambrils no quedi tancat a la circulació cada dimecres al matí. Amb aquests canvis al mercat ambulant també s'ha habilitat una sortida d'emergència per als bombers que desemboca al carrer de les Creus.

Més parades

L'Ajuntament també té previst fer una convocatòria general de noves places al mercat ambulant. Això és degut, segons comenta el regidor de Promoció de la Ciutat, Francesc Garriga, “a l'elevat nombre de sol·licituds que hi ha actualment”. Les noves parades es disposaran a l'avinguda del Mil·lenari fins arribar a la segona rotonda. La continuació futura, en cas de donar noves llicències, aniria cap a l'avinguda de la Independència.

§ Un nou mercat ambulant els divendres§

El regidor de Promoció de la Ciutat també apunta la possibilitat d'instal·lar un nou mercat ambulant els divendres, “s'està estudiant la possibilitat de fer un nou mercat ambulant de dimensions més reduïdes els divendres al matí. Aquest nou mercat s'ubicaria a la plaça de Josep Martí Nolla. Les parades serien bàsicament de roba i no d'alimentació”, va manifestar el regidor.

Esquema de la reestructuració del mercadet

Comenta aquest article