Tema del mes

9.609 habitatges distribuïts en vint-i-una urbanitzacions

Per Lluís Rovira i Barenys

Les 21 noves urbanitzacions es distribueixen al llarg de tot el terme ocupant la major part de sòl urbanitzable programat disponible en aquests moments. 9.609 habitatges previstos amb diferents tipologies de construcció que suposaran un increment demogràfic estable i estacional de proporcions molt considerables. La idea del Cambrils com una ciutat amb uns 35.000-40.000 habitants es va convertint, mica en mica, en una realitat.

Pla Parcial 11

Aquest polígon es troba limitant amb el vial del Cavet i el terme municipal de Salou. Fa dos anys hi va haver una forta polèmica per la tala massiva de pins. Actualment es troba en fase de desenvolupament i ja s'hi estan aixecant edificacions. El tipus d'habitatge d'aquest polígon és en part unifamiliar i en part amb edificacions de baixos i dos pisos i de baixos i tres pisos i pot arribar als 840 habitatges.

Unitat d'Actuació 7

Es troba a la part superior de l'anterior polígon. En aquesta zona s'estan donant llicències i el tipus d'habitatge és unifamiliar aïllat i en filera. La seva capacitat és de 355 habitatges.

Pla parcial 4

Limita amb la UA 7 i a sota de l'ermita de Mas d'en Bosch. Les característiques d'habitatge són com les de la UA 7 i també s'hi estan donant llicències. En aquest cas el nombre d'habitatges previst és de 290.

Urbanització el maset

Petita zona que queda per desenvolupar al costat de l'avinguda de Vilafortuny i sota el pitch&putt. El tipus d’habitatge previst és l’unifamiliar.

Urbanització Tallats II

Una altra de les zones de Vilafortuny que es troba limitant al vial del Cavet. El tipus d'habitatge previst és l'unifamiliar i pot arribar a albergar 97 habitatges.

Sector 22 A

Es troba a la part sud del vial del Cavet i constitueix una nova expansió urbanística dins de Vilafortuny amb el mateix tipus d'habitatge anteriorment descrit amb un total de 205 habitatges.

Sector 15

És una de les grans zones de creixement d'aquests darrers anys. Aquesta urbanització ja està força consolidada i conté habitatges unifamiliars. La consolidació completa d'aquest sector haurà comportat la construcció de 557 habitatges.

Sector 17

Aquest polígon ja està completament urbanitzat i en aquests moments ja s'estan donant llicències d'obres. Limita amb el vial del Cavet, Vilafortuny i la via fèrria i està previst que s'hi construeixin 481 habitatges unifamiliars aïllats i en filera.

Polígon 81

Aquest polígon que es troba a la part inferior de la via fèrria a la zona de l'Esquirol té aprovat el Pla Parcial, però en aquests moments encara no s'ha presentat cap projecte. Es contempla la construcció de 465 habitatges plurifamiliars en edificis de baixos més tres pisos.

Polígon 74

És la zona al voltant de la residència Costa Mediterrània i ja es troba pràcticament tota consolidada.

Polígon 69

En aquests moments s'està fent la urbanització d'aquest polígon que està a tocar de la riera de Maspujols i la carretera de Salou. Aquesta urbanització ha suposat la desaparició del càmping L'Esquirol i d'una part del càmping Cambrils Platja. En aquesta zona hi van 992 habitatges plurifamiliars amb edificis de baixos i 4 pisos d'alçada, a la part més distant de la carretera, i edificis de baixos i 3 pisos a la part més propera al mar.
Pla Parcial 5

Al costat sud de la riera de Maspujols i tocant a la zona dels aiguamolls. Es contempla la construcció de 470 habitatges plurifamiliars amb edificis de baixos i 3 pisos i de baixos i 2 pisos.

Sector 12

Correspon al Molí de la Torre II. Una part ja està construïda i a hores d'ara s'estan donant llicències fins a completar els 270 habitatges unifamiliars previstos en aquesta zona.

Sector 11

A tocar de la Fontcoberta i del camí de Vilafortuny. Aquest sector es troba en tràmit d'aprovació del Pla Parcial i falta crear encara la junta de compensació. Contempla la construcció de 664 habitatges unifamiliars en filera compostos de planta baixa i un pis.

Sector 3

Correspon a la zona de la Bòbila. Aquest sector es troba en fase d'aprovació del projecte de compensació i falta presentar el projecte d'urbanització. Contempla la construcció de 418 habitatges unifamiliars formats per planta baixa i dos pisos amb tipologia anglesa. En la zona d'equipaments l'Ajuntament hi ha previst la construcció de l'Escola Municipal de Música i de la Llar d'Infants Municipal.

Sector 1

Situat a la part nord del Nou Cambrils. En aquests moment es donen llicències per a habitatges de tipus unifamiliar formats per baixos i dos pisos d'alçada. En aquest sector s'hi poden encabir 492 habitatges.

Unitat d'Actuació 3

Zona situada a la part de sota de l'estació del tren i que arriba fins als blocs de pisos construïts al passeig de La Salle. Aquesta és la zona amb un nombre més elevat d'habitatges previstos ja que se'n preveu la construcció de 1.040 distribuïts en blocs aïllats amb alçades de baixos i 5 pisos i baixos i 4 pisos. És una de les zones on es preveu una més alta densitat amb 133,33 habitatges per hectàrea. En aquests moments es troba en fase d'aprovació del projecte de compensació i del projecte d'urbanització.

Unitat d'Actuació 1

És la prolongació de l'anterior polígon, de cara al mar. Aquest polígon ja està urbanitzat i ara per ara s'estan donant llicències d'obres per a habitatges plurifamiliars. En total hi poden haver 490 habitatges. En aquesta zona és on s'havia presentat la proposta de construcció d'un hotel de 4 estrelles de la cadena Hespèria. El projecte, de moment, està aturat.

Sector 9

Correspon a la partida de la Vall d'Aran, limitant al litoral de ponent, una de les darreres zones no construïdes prop del mar al nostre municipi. El Pla Parcial està aprovat definitivament i es troba en fase d'aprovació del projecte de compensació i projecte d'urbanització. Hi ha prevista la construcció de 482 habitatges unifamiliars i en filera.

Sector 7

Correspon a la zona on hi ha el càmping L'Ardiaca, al litoral de ponent. Els tràmits es troben igual que en el sector 9 i el tipus d'habitatge previst és el mateix. En total s'hi podran construir 267 habitatges.

Pla Parcial 8

Zona on hi ha el càmping Joan. Té el Pla Parcial aprovat i es contempla la possibilitat de construir-hi 125 habitatges unifamiliars.A l'esquerra, obres d'urbanització al polígon 69 on s'hi podran construir 992 habitatges plurifamiliars. A la dreta, la Unitat d'Actuació 3, sota l'estació del tren, té capacitat per a 1.040 habitatges distribuïts en blocs aïllats.

§ L'anàlisi: En venda | Marcel Rubio*§

L'administració és la responsable de vetllar i administrar els interessos col·lectius. Per tant, en aquesta línia ha promogut l'oferta de sòl urbanitzable amb la possibilitat d'edificar a Cambrils poc més de 10.000 nous habitatges. Si l'administració no actués en aquesta línia, el preu dels habitatges es dispararia més encara. D'aquest problema es derivaria una conseqüència immediata: molts joves es veurien obligats a marxar de Cambrils per comprar-se un habitatge a municipis més barats, malgrat que s'haguessin de desplaçar per treballar a Cambrils.

En un altre sentit, aquesta oferta de sòl apunta el fet que en els propers anys el municipi pot crèixer molt, transformant-se més encara. Un cambrilenc que hagi vist créixer Cambrils des de mitjans dels 60 i a la sècada dels 90, no s'imagina com pot canviar Cambrils quan tots els polígons ofertats es desenvolupin.

A part de desenvolupar polígons i projectes urbanístics, l'administració hauria de pensar que tant importants com els habitatges hauran de ser els serveis. Bons accessos interns i externs, major oferta sanitària i docent, millora ambiental de la ciutat, per citar alguns aspectes que l'administració hauria de projectar paral·lelament a la construcció d'aquests 10.000 habitatges que incrementaran la població resident i l'estacional.  Esperar a tenir els problemes per resoldre'ls no és una política de servei, és una política de lamentacions. Per projectar un nou model de ciutat s'ha de pensar també en qui hi viurà en aquesta ciutat.

*Marcel Rubio és geògraf

Comenta aquest article