Vandellòs i Hospitalet de l'Infant

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible

Per Redacció

El passat 20 de juliol l’Ajuntament va aprovar per Junta de Govern el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible conforme als compromisos adquirits amb la seva adhesió voluntària al pacte d’Alcaldes per la Sostenibilitat Energètica. Aquest és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables. Els ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir en un 20% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 respecte a les que tenia l’any 2005, mitjançant l’augment de la seva eficiència energètica i l’increment de l’energia provinent de fonts renovables.

En el pla s'inclouen 31 actuacions que permetran reduir 9.644 tones de CO2 del municipi i assolir l’objectiu establert per a l'any 2020. Les accions s’han organitzat en diferents línies estratègiques: eficiència energètica, energies renovables, mobilitat i residus. Aquestes actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l'Ajuntament, però també el consum energètic dels sectors inclosos en el PAES: domèstic, serveis, transport i gestió de residus.

Comenta aquest article