Informació general

FA 10 ANYS: El defensor de la ciutadania reclama més rapidesa a l'Ajuntament a l'hora de respondre als ciutadans

Per Judit PinazoEl defensor de la ciutadania, Francesc Amela, durant la lectura del seu informe, al ple celebrat ahir al vespre
Notícia publicada el 29 de març de 2006

En el ple municipal d'ahir es va presentar la memòria del defensor de la ciutadania de Cambrils de l'any 2005. Aquest és el segon any que es presenta la memòria des que el passat maig de 2004 es posés en marxa el servei. Enguany s'han obert un total de 47 expedients, un nombre bastant superior als que es van obrir durant l'any 2004, que en van ser 25. Del total d'expedients tramitats se n'han tancat un 85%.

En la seva intervenció el defensor de la ciutadania –Francesc Amela– va posar de manifest quatre reflexions. En referència a les queixes relatives als incompliments de l'administració, del deure de respondre i resoldre les consultes i requeriments de la ciutadania, el defensor de la ciutadania va afirmar que no disminueixen. Segons Amela "atès que aquest incompliment es repeteix any rere any, tal com vaig demanar en l'últim informe, crec que s'han d'adoptar mesures, bàsicament organitzatives, que posin fi a la inobservança d'aquesta obligació legal".

Per altra banda el defensor de la ciutadania va destacar també que "cal que l'Ajuntament actuï d'actor principal davant la lluita per eradicar les agressions mediambientals, especialment l'acústica". Segons Amela, hi ha moltes queixes relacionades amb aquesta temàtica i els ciutadans "reclamen més eficàcia".

Una altra de les reflexions va girar entorn a la celeritat de resposta per part de l'administració pública. Amela va assenyalar que "malgrat l'excel·lent tracte personal que hi ha hagut amb tots els regidors, cal destacar que a vegades no han respost amb la rapidesa deguda i desitjada, tant al defensor com als ciutadans afectats". El defensor de la ciutadania va valorar positivament els informes executats per tècnics de l'Ajuntament, però considera que "en ocasions trobo a faltar l'opinió del responsable polític".

Finalment, el defensor també va destacar la bona rebuda que tenen les resolucions amistoses entre els ciutadans "aquesta fórmula evita molta burocràcia als ciutadans i pèrdua de temps"


Característiques dels expedients


Pel que fa als expedients tramitats per àrees municipals, l'Àrea de Seguretat Ciutadana continua sent, igual que l'any anterior, l'àrea a la qual es dirigeixen un major nombre d'expedients. En segon lloc hi ha l'Àrea de Serveis Generals, que augmenta notablement el nombre d'expedients que s'hi relacionen respecte a l'any 2004. Les temàtiques del expedients són molt variades: des del sistema de poda dels arbres, als problemes de circulació, d'aparcaments, de sorolls, etc.

Pel que fa la procedència dins del municipi dels ciutadans que han promogut els expedients tramitats, és força significatiu l'augment d'expedients provinents de les zones d'urbanitzacions. L'estudi constata que aquest augment és a causa de la necessitat de resoldre "la situació i interessos dels veïns d'aquestes zones més allunyades del centre compacte de la ciutat". Segons el defensor de la ciutadania –Francesc Amela– "cal tenir en compte que aquest augment en les urbanitzacions va molt relacionat amb la temàtica dels expedients, com és el cas de l'estat del clavegueram i l'aigua, situacions relacionades amb l'arbrat o la neteja de solars, per exemple".

Altres notícies del 29 de març de 2006:

- El ple municipal aprova les obres d'ampliació del CAP i de la construcció de l'hospital lleuger

- S'inicien els contactes per tal que la carretera de Misericòrdia es converteixi en autovia

- Àngel Díaz serà el nou jutge de pau de Cambrils en substitució de Francesc Masdeu


Comenta aquest article