Tema del mes

Tota l’oposició es va abstenir en la l’aprovació inicial del POUM a l’espera que les al·legacions acostin posicions amb l’equip de govern

Per Josep Maria Ferrando

El vot d’abstenció de tots els grups de l’oposició en l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) va fer que s’aprovés aquest punt del ple extraordinari del 16 de desembre amb només els vots de l’equip de govern. De totes maneres, tota l’oposició es va mostrar d’acord que hi haurà prou diàleg perquè quan es faci l’aprovació definitiva es pugui arribar a un vot unànime.

§ JOAN ESTRADA, REGIDOR DE CiU: “Creiem que en un tema tan cabdal com aquest pla hi cal un màxim de consens”§

El regidor de CiU va dir en la seva intervenció que cal esperar a l’exposició pública per saber què en pensen els afectats pel POUM i què n’esperen del pla. També va dir que “CiU vol consensuar tant com sigui possible el pla. Esperem que amb les explicacions que se’ns facin de les al·legacions i tal com s’atendrà la gent que en faci, m’imagino que hi podrem participar i podrem copsar encara millor l’enfoc final d’aquest pla”. D’altra banda, va reiterar que el seu grup encara hi veu petits errors i desajustaments que creuen que s’han de corregir. Finalment, va dir: “no és el POUM que nosaltres proposaríem, però podríem coincidir en aspectes més aviat generals. Creiem que en un tema tan cabdal com aquest pla hi cal un màxim de consens”. CiU es va abstenir a l’espera de com es desenvolupi el tema fins a l’aprovació definitiva.

§ ANTON CALLAU, REGIDOR DEL PP: “No voldria que d’aquí a vuit o deu anys en diguéssim, d’aquest pla, la revisió del pla general de la bicicleta”§

Després de la seva anàlisi, el regidor del PP va dir: “hi ha coses que les veiem bé i hi ha coses amb les quals discrepem totalment”. Anton Callau va elogiar el diàleg i la informació rebuda del regidor Joan Recasens, reiterant, però, que hi ha temes en què el seu grup pensava radicalment diferent. Anton Callau va fer referència a un tema en concret: els carrils per a bicicletes en el pla urbanístic del sistema costaner. Textualment va dir: “em vaig esgarrifar: bicicletes, bicicletes i bicicletes. No voldria que d’aquí a vuit o deu anys en diguéssim, d’aquest pla, la revisió del pla general de la bicicleta”. Sobre la forma plantejar les noves zones urbanitzables, va dir “és molt bonic urbanitzar i que comencin a venir compensacions, però cal que hi hagi un equilibri entre càrregues i beneficis”.

§ MONTSERRAT GARRIDO, REGIDORA NO ADSCRITA: “En línies generals és un bon pla general”§

En l’explicació del seu vot d’abstenció a l’aprovació inicial del POUM, la regidora Montserrat Garrido va dir que “en línies generals és un bon pla general”, però es va queixar de la manca de temps per poder estudiar tota la documentació que se’ls va donar pocs dies abans. De totes maneres, es va mostrar “disposada a encetar la línia de diàleg que faci falta amb l’equip de govern”.

§ XAVIER MARTÍ, REGIDOR DE LA PLIC: “En temes turístics nosaltres ho veiem d’una manera i vosaltres ho veieu d’una altra”§

Xavier Martí, representant de la PLIC, va explicar que “s’obre un període d’al·legacions que ha d’estar marcat per la discusió que puguem arribar a tenir els membres de l’oposició i l’equip de govern. El que sí que voldríem és que es pogués arribar a una sèrie d’acords per poder fer una aprovació del pla general per unanimitat”. D’altra banda, va dir: “en temes turístics nosaltres ho veiem d’una manera i vosaltres ho veieu d’una altra, però ens comprometem a tenir aquesta col·laboració amb l’equip de govern per arribar als màxims acords possibles”. Finalment la PLIC també va fer el seu vot d’abstenció.

Comenta aquest article