Cultura

La intervenció arqueològica a l’edifici de l’antic hospital permet documentar restes de l’antiga muralla

Per Redacció

Fruit de les obres d’un equipament municipal a l’antic hospital de Cambrils, situat entre el carrer de Sant Plàcid i el carrer de l’Hospital del nucli antic, va iniciar-se durant el mes d’octubre passat un control arqueològic que ha permès detectar restes de l’antiga muralla medieval. Després d’una visita a l’obra per part de l’arqueòloga territorial Maite Miró i la direcció del Museu d’Història de Cambrils, es va veure la necessitat de portar a terme treballs arqueològics que han estat dirigits per Òscar Curulla de l’empresa Némesis i han anat a càrrec del Museu d’Història de Cambrils.

Els treballs van finalitzar a meitats del mes de gener i han permès documentar restes de l’antiga muralla i altres que correspondrien al mur de tancament interior de la muralla, afectada parcialment per la construcció de l’antiga capella de Sant Josep. Relacionat amb aquest edifici religiós també s’han pogut documentar els fonaments d’una estructura absidal fins ara desconeguda.

Altres murs apareguts ens indiquen l’existència de construccions anteriors datables al segle XVIII, així com l’existència de dos pous, un d’ells reomplert i que ha permès la recuperació d’abundant material. Aquest correspon bàsicament a ceràmica, algunes peces en força bon estat, objectes de vidre, objectes de bronze, monedes i ossos que en aquest moment estan en procés d’estudi.

La presència d’aquestes restes ha fet replantejar el projecte arquitectònic inicial amb un esforç d’adaptació dels Serveis Tècnics Municipals per respectar les restes de la muralla al carrer de Sant Plàcid.
§ Edifici de l’antic hospital Una mica d’història§ No es coneix amb exactitud la data de fundació de l’antic hospital de Cambrils, però es creu que és d’origen medieval. Les referències més antigues conegudes corresponen a les multes que s’imposen al Llibre de las Ordinacions en favor de l’hospital entre els segles XVI i XVII (Maristany, 1986). Una de les referències més antigues també la trobem a la toponímia urbana amb la presència del carrer de l’Hospital al nucli antic des de com a mínim l’any 1681 (Vidiella, 2000). La capella de Sant Josep va ser un referent visible de l’advocació de l’hospital a aquest sant fins al malaurat esfondrament el mes de setembre passat. Es conserven uns gojos que es cantaven en honor del sant i que van ser escrits cap a l’any 1750 per un religiós possiblement agustí anomenat Pedrell i dedicats a Josep Antoni Gimbernat. En aquests gojos apareix l’hospital com a lloc de cures als malalts, casa de caritat i d’acollida de moribunds. Fruit d’aquesta tradició antiga, l’any 1886, el dia 19 de març, es va beneir l’actual capella de Sant Josep, amb un ofici solemne cantat (Salceda, 1997 i 1998). El carrer per on s’accedia a l’antic hospital era evidentment el que porta el seu nom. Aquest va esdevenir durant molts segles una de les principals vies d’entrada i sortida al municipi. Evidentment, l’hospital va ser el que va tenir més continuïtat ja que va arribar al darrer quart del segle XX amb una funció derivada del seu ús originari, com va ser la utilització com a tanatori provisional per als no residents a Cambrils. Aquesta darrera funció caritativa es desenvolupava a l’esmentada capella de Sant Josep, amb obertura al número 5 del carrer de Sant Plàcid.

Comenta aquest article