Informació general

L’actual equip de govern abaixa el límit màxim de les retribucions als regidors

Per Josep Maria FerrandoEls sous dels regidors s'abaixaran 3.000 euros l'any
En el segon ple després de la moció de censura, l’equip de govern ha volgut fer un gest públic de la nova manera de governar i va aprovar abaixar el límit màxim de les retribucions o indemnitzacions als regidors. Va ser el tema central del ple i va ser el punt que més va enfrontar el nou equip de govern amb la nova oposició.

La primera intervenció va ser del grup de CiU. Joan Serra va dir, després d’anunciar que el vot del seu grup seria d’abstenció, "vostès mantenen un sistema que van criticar en el seu moment i han anunciat una baixa salarial que és tan petita que en un pressupost tan elevat com té l’Ajuntament no crec que sigui un gran estalvi". Va continuar dient que "abaixar-se mig milió de pessetes pot quedar molt bé davant de la premsa, però això no demostra res". Va criticar també que la remuneració per assistir a les comissions de govern s’hagi augmentat un 300%, passant de 30 euros a 90 euros per regidor". En la seva intervenció Joan Serra també va criticar la dedicació exclusiva de Salvador Matas només per quatre mesos abans de les eleccions municipals, i va reproduir unes paraules que va dir que li havia dit en una ocasió Salvador Matas en el sentit que assistia a l’Ajuntament voluntàriament, sense ànim de beneficiar-se. Joan Serra va dir que aquesta dedicació exclusiva, "senyor Matas, avui ens demostra que la butxaca la té força a la dreta".

Va respondre l’alcalde, Robert Benaiges, replicant que "les paraules de Joan Serra m’han semblat extremadament ofensives i mancades de tota realitat, la proposta que nosaltres fem és de moment rebaixar en 4 milions de pessetes els nostres sous, i això representa un 14% menys del que es gastaven vostès en retribucions de sous, i això és el que ha d’entendre el ciutadà de Cambrils; nosaltres si ens posem retribucions econòmiques és per compensar el que perdem en la nostra feina. Salvador Matas té dedicació exclusiva i aquest és l’únic sou que tindrà". Va afegir també que tots els membres de l’equip de govern per poder arribar als sous fixats tenen l’obligació de demostrar en els casos de dedicació parcial 100 hores mensuals i en la dedicació exclusiva 130 hores mensuals. I finalment va contestar a Joan Serra que era incongruent la seva abstenció si realment pensava que l’equip de govern no feia les coses bé.

També va voler intervenir Salvador Matas per contestar personalment a Joan Serra. Li va dir: "vostè parla perquè ha de dir alguna cosa, són paraules sense sentit que se les emporta el vent. Jo he hagut de triar entre mantenir la meva feina o treballar a l’Ajuntament, perquè per qüestions d’horari m’és incompatible fer les dues coses. Aquest sou que s’aprova és per compensar el que deixo de guanyar per la meva feina. I justament en aquesta nova situació hi perdo diners".

El representant del PP, Anton Callau, va lamentar l’espectacle que s’estava donant parlant de qui guanya menys o de qui guanya més, va dir que el seu grup entenia que qui treballa per als ciutadans i per a l’Ajuntament ha de cobrar. I va afegir que votaria a favor la proposta de l’equip de govern.

§ 240.000 euros de despeses sense assignació de l’anterior equip de govern§ A la mateixa roda de premsa Robert Benaiges va fer públic que el nou equip de govern s’havia trobat amb moltes despeses de pràcticament totes les àrees municipals que no tenien la corresponent assignació per un import de 240.000 euros, 40 milions de pessetes, i que s’hauria d’esperar a la liquidació del pressupost per poder fer front a aquestes despeses no consignades.§ CiU pregunta sobre la ubicació de la futura pista d’atletisme§ En nom de CiU, el regidor Lluís Colom va demanar a l’alcalde que es pronunciés sobre la ubicació de la futura pista d’atletisme. Lluís Colom va dir que la Generalitat havia aprovat la subvenció i que li havien arribat informacions que el nou equip de govern volia canviar la ubicació prevista al terme municipal de Vinyols i els Arcs. Robert Benaiges va contestar concisament que en nom de tot l’equip de govern estaven disposats a tirar endavant la construcció de la pista d’atletisme i, per tant, disposats a complir els requisits que marca la concessió de la subvenció de la Generalitat. Finalment va dir que la ubicació de la pista serà aquella que reuneixi les millors condicions i la més beneficiosa per als cambrilencs.

Comenta aquest article