Informació general

L'Ajuntament vol crear la figura del Defensor del Ciutadà

Per Lluís Rovira i Barenys

Una de les iniciatives que el nou govern municipal ha endegat de cara a la potenciació de la participació ciutadana i la transparència en la gestió és la creació de la figura del Defensor del Ciutadà. D’aquí a finals d’aquest mandat es vol trobar una persona per a aquest càrrec que sigui escollida amb el màxim consens de tots els grups polítics. Segons va manifestar Salvador Matas, "s’elegirà per majoria de dos terços dels regidors, és a dir, amb l’aprovació d’almenys 12 dels 17 regidors de l’Ajuntament". En aquests moments el consistori fa una crida a les persones que els pugui interessar ocupar aquest càrrec perquè presentin la seva candidatura. D’entrada s’han marcat uns requisits mínims: que siguin independents, és a dir, que no estiguin afiliats a cap partit polític, ni a cap sindicat. També es demana que no tinguin lligams mercantilistes amb l’Ajuntament. El mandat del Defensor del Ciutadà serà per quatre anys. Aquest càrrec no serà retribuït però sí que disposarà de mitjans materials i humans per portar a terme la seva tasca.

Vintena població de Catalunya que l’instaura

El plenari haurà d’aprovar les bases que regulin el funcionament i les competències del Defensor del Ciutadà de Cambrils. "El Defensor del Ciutadà haurà de ser una persona independent del govern municipal. La seva principal funció serà recollir les queixes dels ciutadans i ciutadanes que facin referència a la seva gestió davant l’Ajuntament. El Defensor del Ciutadà tindrà la potestat per reclamar a qualsevol àrea municipal tot tipus de requeriments. Posteriorment emetrà un dictamen i el passarà a l’equip de govern", va explicar Salvador Matas. Si s’aprova la proposta de creació d’aquesta figura, Cambrils serà la vintena localitat catalana que l’instaura. En el cas que no surtin candidats, s’ha previst que sigui el plenari qui designi una persona amb l’aprovació de la majoria absoluta dels regidors.

Comenta aquest article