Vandellòs i Hospitalet de l'Infant

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aprova el seu cartipàs municipal pel mandat 2015-2019

Per Redacció

Celebració del ple extraordinari a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

El nou govern municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’estructura en quatre grans àrees: Serveis a les Persones, Promoció Econòmica, Serveis Interns i Serveis Territorials. Cadascuna d’aquestes àrees consta de diverses regidories. En total, n’hi ha 15, que s’han distribuït entre els 7 regidors que integren l’equip de govern, 6 dels quals són del grup municipal del PSC i 1 del grup municipal de la FIC.

Repartiment de les regidories

El nou organigrama es va fer públic a la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que va tenir lloc, el passat 1 de juliol a Vandellòs. En aquesta sessió es va donar compte de diversos decrets d’alcaldia relacionats amb quina serà l’organització del govern municipal durant el mandat 2015-2019. Per mitjà d’aquests decrets de l’alcalde, Alfons Garcia, s’han fet els següents nomenaments i s’han repartit així les diferents regidories i presidències de les comissions informatives permanents municipals:

Cristina Borras Margalef: 1a tinent d’alcalde. Presidenta de la Comissió informativa de Serveis a les Persones. Titular de les regidories de Serveis Socials, Esports; i Mitjans de Comunicació. Sotspresidenta del Patronat de Mitjans de Comunicació. Sotspresidenta de Llastres Serveis Municipals SL.
M. Elidia López Redondo: 2a tinent d'alcalde. Titular de les regidories de Turisme i Festes; i Obres i Serveis.
Núria Ortiz Sánchez: 3a tinent d’alcalde. Titular de les regidories d 'Ensenyament; i Cultura i Patrimoni. Sotspresidenta dels patronats de les Llars d’Infants i de I'Escola de Música.
Miguel A. Garcés Cano: 4t tinent d’alcalde. President de la Comissió informativa de Promoció Econòmica. Titular de les regidories d'Empresa, Comerç i Energia; i Ocupació i Emprenedoria.
Frederic Escoda Gil: president de la Comissió informativa de Serveis lnterns. Titular de les Regidories d'Hisenda i Recursos Humans; Seguretat i Protecció Civil.
Celia Ruiz Espejo: titular de les Regidories d'Administració; Salut Pública i Medi Ambient; i Joventut.
Alfons Garcia Rodríguez: President de la Comissió informativa de Serveis Territorials. Titular de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge. President dels patronats de Mitjans de Comunicació, Escola de Música i de les Llars d'lnfants.

A la mateixa sessió plenària, també es va donar compte de la composició de la Junta de Govern Local, presidida per l’alcalde, que estarà integrada pels quatre tinents d’alcalde; i de les competències que ha delegat l’Alcaldia a la Junta i al Ple.

D’altra banda, es va aprovar quina serà la periodicitat de les sessions plenàries (l’últim dimecres de cada dos mesos, a les 18 hores) i de les juntes de govern local (els dimarts de cada setmana, a les 16 hores).

Pel que fa a les comissions informatives, es va acordar que cada àrea tindrà la corresponent comissió informativa permanent, per tractar els temes de les regidories que engloba. Respecte els membres que les integraran, n’hi haurà 4 representants del PSC, 1 de la FIC, 2 de CiU, 1 d’ERC i 1 del PP.

Al ple de l’1 de juliol s’hi va donar el vistiplau, igualment, a la creació de la Junta de Portaveus, que estarà formada per l’alcalde Alfons Garcia; la portaveu del PSC (Cristina Borràs), la portaveu de la FIC (Elidia López), la portaveu de CiU (Mònica Boquera); el portaveu d’ERC (Manel Barceló) i la portaveu del PP (Sílvia Pujol).

45.000 euros de retribució per a l'alcalde

A més, es van aprovar les retribucions econòmiques que rebran els membres de la corporació, en funció de les responsabilitats i la dedicació que tindran. Segons ha quedat establert, l’alcalde, Alfons Garcia, desenvoluparà el seu càrrec en dedicació exclusiva i percebrà 45.000 euros en concepte de retribucions brutes anuals.

La primera i la segona tinent d’alcalde (Cristina Borràs i Elidia López) també exerciran les seves funcions amb dedicació exclusiva i cadascuna d’elles cobrarà 24.000 euros anuals.  Els regidors de l’equip de govern amb dedicació parcial (Núria Ortiz, Frederic Escoda i Celia Ruiz) percebran 18.000 euros anuals; i el regidor Miguel Ángel Garcés, fins a un màxim de 18.000 euros per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. D’altra banda, els regidors de l’oposició podran cobrar fins a un màxim de 6.000 euros per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

Les assignacions que rebran els grups polítics de l’Ajuntament consistiran en una quantitat fixa de 365 euros anuals per a cada grup; i una quantitat variable de 625,20 euros que es multiplicarà pel nombre de regidors de cadascun dels grups.

Comenta aquest article