Informació general

S'aprova el Pla Local de Seguretat, una eina de treball que serà un referent a Catalunya

Per Cristina Sierra

La Junta Local de Seguretat es va reunir divendres al matí al consistori

El passat divendres al matí, la Junta Local de Seguretat de Cambrils, integrada per l’alcaldessa –Mercè Dalmau– , el delegat del Govern de la Generalitat –Quim Nin–, el regidor de Governació –Andreu de Donato– i cossos policials-, va aprovar el Pla Local de Seguretat, una eina de treball que serà un referent a Catalunya. Aquest pla, amb un període de vigència 2015-2018, és el programa d’actuació de la seguretat pública que integra tots els cossos, serveis, administracions i autoritats amb competències en la matèria. Contempla, a més, que una vegada a l’any es redacti un informe sobre l’estat de la seguretat al municipi.

L'alcaldessa va explicar que aquest pla "estructura exactament quins han de ser els mecanismes i les persones responsables que han de fer front a la seguretat diària del municipi". Per la seva part, Quim Nin va apuntar que el nou mecanisme incorpora la seguretat que s'ha de dur a terme durant els Jocs Mediterranis Tarragona 2017. "Aquest pla s'espera que sigui un referent als municipis que són subseus dels jocs i també que ho sigui per a altres municipis catalans", va afirmar.

Els òrgans i operadors d’aquest pla són: Alcaldia, la Junta Local de Seguretat, la Comissió del Pla Local de Seguretat i el coordinador del Pla Local de Seguretat. En aquest cas, la Junta Local de Seguretat també va acordar nomenar el coordinador del Pla, que és alhora el responsable de la Unitat de Protecció Civil. Les accions i objectius a impulsar a través d’aquest pla giren entorn a sis grups: sistemes de seguretat, seguretat ciutadana, seguretat viària, protecció civil i emergències, atenció i ajuda a persones i via pública i seguretat. Totes les actuacions queden concretades en 22 objectius específics, que alhora es divideixen en 54 accions executives quadriennals.

El Pla forma part del Pla Estratègic de Mandat

En l'actual mandat, i un cop iniciades les diferents reformes internes i millores organitzatives a la Policia Local, es va establir com una de les accions importants a dur a terme en la segona meitat del present mandat la confecció d’aquest Pla. Per tal de portar-lo endavant, s’ha comptat amb la col·laboració de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya. A través dels treballs coordinats es preveu que aquest pla pugui servir en un futur immediat com a pla local marc per a la resta de municipis catalans. A diferència d’anteriors plans municipals, aquest és d’una confecció i manteniment més àgil, apostant per un treball dia a dia i convertint-lo així en un document viu no subjecte a romandre només guardat i arxivat.

Valoració anual de serveis prestats en  matèria de seguretat

Al 2014 s’han registrat un total de 36.935 serveis efectuats, fets succeïts i incidències ateses per la Policia Local de Cambrils, la qual cosa suposa un increment del 35% respecte l’any 2012. Aquests registres de serveis es basen en la suma d’accions específiques d’àmbits com l’educació viària que ha passat de 206 serveis a 454 en tres anys. També han incrementat notablement els serveis prestats per la patrulla de costes (663), o els de la patrulla verda (3.921).

Pel que fa a la Unitat de Relacions amb la Ciutadania (URC), aquesta ha passat de 640 serveis anuals a 1480. En aquest últim àmbit s’ha treballat en la gestió de conflictes veïnals, la participació en actes i esdeveniments socials, les relacions amb entitats i associacions, les xerrades amb associacions, etc. En aquest període, a més de potenciar la mediació de conflictes privats de convivència, també s’han impulsat campanyes informatives sobre temes rellevants com la venda ambulant no autoritzada (top manta), les revetlles amb precaució (Sant Joan), la setmana de mobilitat sostenible, les mesures de seguretat al comerç (Nadals) i la convivència amb els locals d’oci nocturn. Precisament sobre el fenomen del top manta, l'alcaldessa va afirmar que un any més la Policia Local i els Mossos d'Esquadra treballaran de manera conjunta per fer-hi front, especialment a la zona del cap de Sant Pere, un dels punts on s'hi acumulen més venedors.

Pel que fa a les accions de control i disciplina viària, concretament referint-nos als controls de velocitat, al 2014 es van controlar 11.086. Les accions impulsades doncs en matèria de seguretat viària estan donant  els seus fruits. Bona mostra d’això és la reducció dels accidents en un 44,7%.

Robatoris en diferents establiments cambrilencs

Per últim, i arran de les darrers robatoris que s'estan produint en diferents establiments cambrilencs, l'alcaldessa va explicar que la Policia Local "està fent un seguiment intens del possible autor dels robatoris i estan treballant activament sobre aquest tema".

Comenta aquest article