Informació general

Lluïsa Rom: "Aquest govern té un rumb i el calendari no l'ha de portar la Junta de Personal de l'Ajuntament"

Per Cristina Sierra

Els treballadors van entrar un cop més a la sala de plens per mostrar la seva disconformitat amb les decisions que pren l'equip de govern

La política de personal que està duent a terme l'equip de govern de l'Ajuntament de Cambrils va tornar a ser un dels punts de debat durant la sessió plenària celebrada ahir al matí. Un cop més, un grup de 38 treballadors municipals es van concentrar al vestíbul del consistori i van xiular durant uns minuts abans d'entrar al ple en silenci i mostrar així la seva disconformitat amb les decisions del govern.

Els grups de l'oposició també es van sumar a aquesta queixa amb una moció conjunta perquè s'atengui la petició de la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa per a millorar la gestió de la prevenció de riscos laborals a l'Ajuntament. La portaveu del PSC –Ana López– va llegir el text conjunt en què es recordava que hi ha dos estudis d'avaluació de riscos psicosocials fets pels experts de la societat de prevenció d'Asepeyo: un del personal de la Policia Local del juny de 2014 i un altre del personal municipal fet a l'octubre de 2014.

La moció demanava a l'equip de govern que "apliqui amb caràcter urgent les mesures proposades pels serveis externs d'Asepeyo, confirmant riscos per a la salut sobre un gran nombre de treballadors, els quals estan provocant molts problemes a la salut individual i a l'organització". L'oposició també va apuntar que és l'Ajuntament qui "té l'obligació d'executar les mesures establertes en les seves avaluacions però els terminis per a la implementació de les mesures estan caducant i fins i tots algunes ja ho han fet". Per últim, els regidors van insistir en la importància de nomenar una figura responsable de la Prevenció de Riscos Laborals a l'Ajuntament de Cambrils "per a actuar com s'indica en l'informe d'Asepeyo".

Lluïsa Rom: "No és cert que no s'hagin aplicat mesures"

Acte seguit, la regidora de Personal –Lluïsa Rom– va voler dirigir-se amb "tot al respecte" als treballadors manifestant que "aquest govern té un rumb i el calendari no l'ha de portar la Junta de Personal". Segons va explicar Rom, "es van fer uns estudis psicosocials i els resultats se'ns van donar per regidories i vam demanar a Asepeyo que els resultats els fessin per departaments, ja que podem veure on es pot actuar puntualment".

Rom va desmentir que el govern no hagi tirat endavant mesures un cop es van lliurar els resultats dels estudis fets a la Policia Local i al personal municipal. "No és cert que no s'hagin aplicat mesures. A la policia ja s'han fet intervencions i els resultats dels estudis fets al personal se'ns van lliurar a l'octubre. No s'han fet moltes de les recomanacions però tenim marge", va apuntar.

Sobre la figura del responsable de riscos laborals, la regidora va explicar que hi ha un coordinador que fa les funcions de coordinar la prevenció, els plans de prevenció i formació i controlar les activitats fetes per inspecció i prevenció, entre d'altres accions. "El govern treballa, fa la feina i el calendari el portem nosaltres", va manifestar rotundament.

Ana López: "La resposta de la regidora em sembla insultant i indignant, no aclareix res. Vostè respon el que li rota i ens tracta com si fóssim imbècils"

Després de les paraules de Rom, els regidors de l'oposició van criticar amb duresa la política de personal que segueix l'equip de govern. Dani Pallejà va manifestar que li semblava "molt greu que faci un any que es detecten riscos i no s'han impulsat millores. Crec que els diferents canvis de regidors de personal no han ajudat i la política de personal ha estat erràtica. Hi hauria d'haver hagut una responsabilitat política en el sentit de resoldre els expedients".

Per la seva part, el regidor Oliver Klein va preguntar a la regidora si creia que s'havia informat adequadament als treballadors dels resultats dels informes i Robert Benaiges va fer la reflexió que la moció era en sentit positiu perquè volia resoldre una problemàtica. La regidora socialista Ana López va ser més dura amb la intervenció de Lluïsa Rom i va afirmar: "la resposta de la regidora em sembla insultant i indignant, no aclareix res. Vostè respon el que li rota i ens tracta com si fóssim imbècils. Perquè no s'ha pres cap mesura? Si volem arribar a uns acords a vegades s'ha de cedir una mica".

Lluïsa Rom: "El tema econòmica ha afectat al personal"

Acte seguit, el regidor David Chatelain va voler intervenir en aquest punt per a lamentar que l'oposició no s'havia posat en contacte amb el govern per a negociar el contingut de la moció i poder votar tots a favor, unes declaracions que van molestar la regidora socialista, que va afirmar que la resposta del regidor era una "pataleta".

Abans d'aprovar la moció, i per al·lusions, la regidora de Personal va prendre la paraula i va apuntar que els canvis de regidors de l'àrea sí havien afectat. "Evidentment que els canvis de regidors no han estat fàcils i han dificultat la gestió. El tema econòmica també ha afectat al personal però és mentida que no s'hagin fet accions". Finalment, la moció va comptar amb 11 vots en contra i 8 punts favorables, per tant, no es va aprovar.

Concentració dels treballadors al vestíbul de l'Ajuntament

Comenta aquest article