Informació general

Els grups de l'oposició critiquen la política de personal de l'equip de govern

Per Berta Ruiz

Tant el PSC, com els dos regidors no adscrits –Robert Benaiges i Dani Pallejà– es van mostrar crítics en aquest punt

En matèria de personal, un punt de l'ordre del dia de la sessió plenària del mes de febrer va generar certa polèmica entre l'equip de govern i els grups de l'oposició. El punt en qüestió va ser l'adscripció provisional d'Aleix Sanz com a encarregat de la Brigada Municipal i la conseqüent adequació retributiva del càrrec. L'alcaldessa va ser l'encarregada d'explicar que l'adscripció d'aquest treballador al capdavant de la Brigada Municipal serà de forma temporal fins que no es realitzi un concurs de mèrits entre el personal intern.

Dani Pallejà critica la fórmula de l'adscripció provisional perquè és "discrecional"

Sobre aquesta qüestió, tant els regidors no adscrits –Dani Pallejà i Robert Benaiges– com la portaveu del PSC –Ana López– van criticar la política de personal de l'equip de govern. Per un costat, Pallejà va puntualitzar que, "no posa en dubte la vàlua d'aquesta persona", però que la fórmula de l'adscripció provisional és discrecional (llibertat de decidir o obrar). Va demanar que quan es faci el concurs de mèrits tothom pugui aspirar a la plaça en igualtat de condicions i que el fet d'haver ocupat temporalment aquest càrrec no meriti per sobre dels altres aspirants.

Ana López manifesta que "hi ha manca de política de personal, no hi ha transparència"

En una mateixa línia crítica, la regidora del PSC –Ana López– va manifestar que hi ha "manca de política de personal, no hi ha transparència i això genera incertesa. S'haurien de fer altres modificacions de plantilla i, algunes es fan i les altres no. Hi havia una RLT que es va deixar al calaix".

Robert Benaiges:
"La seva política de personal ha estat la disbauxa més gran en aquest ajuntament"

Per la seva part, el regidor no adscrit –Robert Benaiges– va anunciar el seu vot favorable "perquè no té cap problema amb aquesta persona", però, per altra banda, va criticar les formes de fer de l'equip de govern. Va dir que, "la seva política de personal ha estat la disbauxa més gran en aquest ajuntament. Aquest serà un tema a solucionar en el proper mandat, perquè el que passa ple a ple en aquesta casa no s'havia vist mai. És una política totalment desencertada".

En un to menys crític, el portaveu de l'NMC –Oliver Klein– va anunciar l'abstenció del seu grup i es va limitar a dir que, "el govern té la capacitat d'escollir".

Mercè Dalmau:
"Ara fem aquesta adscripció temporal, perquè el lloc de cap de la Brigada Municipal no es pot quedar sense ningú"

A totes aquestes crítiques, l'alcaldessa –Mercè Dalmau– va respondre que la fórmula de provisió d'aquesta plaça és mitjançant un concurs de mèrits entre personal intern, "en cap cas el lloc de provisió ha estat per designació directa. Ara fem aquesta adscripció temporal, perquè el lloc de cap de la Brigada Municipal no es pot quedar sense ningú, és un lloc important. Hem de dir que altres vegades no s'ha fet així, sinó per designacions directes i ara, intentem fer les coses bé".

El regidor Dani Pallejà va tornar a replicar i va demanar el compromís de l'alcaldessa que "aquesta adscripció temporal no generarà avantatges vers els altres aspirants" que puguin participar al concurs de mèrits. L'alcaldessa no es va voler comprometre en aquest punt, perquè segons va dir, "nosaltres no redactem les clàusules".

Comenta aquest article