Societat

La continuïtat de la Festa de Barris de l’Eixample no està assegurada

Per Lluís Rovira i Barenys

Pere Gutiérrez i Josep M. Garriga mostren una recopilació de programes de les festes del barri d’aquests darrers 25 anys

La Comissió de Festes del Barri de l’Eixample passa per una situació de crisi d’efectius. Des de fa uns quants anys el pes de l’organització de la festa recau en unes cinc persones mentre que anys enrere havien estat més de 15 les persones directament implicades i que formaven part de la junta. El principal problema que pateix la comissió de festes es pot resumir en el fet que després de 26 anys ininterromputs de festa a l’Eixample “hi ha una falta de col·laboració per part de la gent del barri a l’hora d’organitzar-la”, segons ha manifestat Josep M. Garriga, tresorer de la junta. Una falta de col·laboració que també afecta l’estructura de la mateixa junta. Garriga explica com ha anat variant la implicació de la gent del barri dins la comissió de festes al llarg d’aquests anys, “quan es va començar a fer la Festa de Barris eren 15 o 16 persones a la junta i això es va mantenir durant 15 anys. La gent s’anava renovant. Després es va baixar fins a les 10 o 12 persones i actualment només en som 5 o 6”. Garriga aporta una dada reveladora, “fa set anys que no ha entrat ningú a la junta i el programa festiu dels Barris fa molt de temps que es manté amb activitats importants i això obliga que tothom estigui a tot arreu. Quan érem 15 o 16, les feines es podien repartir. Darrerament, jo mateix perdo dies de les meves vacances per reinvertir-los en les festes del barri. Ara, a més, se’ns hi ha barrejat el tema del bar. Durant molts anys es posava a subhasta i l’organització només s’encarregava de muntar-lo. Des de fa quatre o cinc anys que no es fa la subhasta i la mateixa junta se n’encarrega de muntar-lo i de donar el servei de bar, i això et fa estar més lligat i tenir més feina”.

Una assemblea decisiva

La comissió de festes ha convocat, per al proper 19 de novembre, l’assemblea general de socis que se celebrarà a partir de les 21.30 hores, en primera convocatòria, al local de l’avinguda de Josep Vidal, número 21. L’ordre del dia d’aquesta assemblea incorpora uns punts habituals, com són l’aprovació del balanç econòmic de l’any 2004 i la incorporació de nous membres a la junta i assignació de càrrecs, en el cas que això es doni, i un altre d’específic com és la proposta de futur de les festes del barri de l’Eixample. L’assemblea d’enguany es presenta com a decisiva de cara al futur de les festes al barri i dependrà de l’assistència i la resposta dels socis per fer aquesta valoració. Segons explica Pere Gutiérrez, secretari de la comissió de festes, “fa dos anys que posem com a punt de l’ordre del dia la problemàtica de l’assistència, la participació i la col·laboració”. Josep M. Garriga apunta que “fa tres o quatre anys que no ve ningú fora de la junta directiva, tot i que es pengen cartells per tot el barri. El futur depèn dels veïns, si els veïns tenen interès que això es mantingui i hi hagi festa, n’hi haurà. En el cas que no vingui ningú les coses van mal dades”.

§ La Festa de Barris de l’Eixample, un referent a nivell de la demarcació§

Durant molts anys la Festa de Barris de l’Eixample ha estat un referent festiu no només a Cambrils sinó també a les comarques veïnes. Josep M. Garriga encara recorda la rambla absolutament atepeïda de gent en els balls de Barris i, sobretot, a les revetlles de Sant Joan, “allò era espectacular i només de veure la resposta de la gent et passaven tots els mals”. Al llarg dels anys l’esquema de la Festa de Barris s’ha modificat en alguns aspectes puntuals, però, bàsicament, ha conservat el gruix d’actes que la caracteritzen. D’altra banda, l’actual junta no vol baixar el llistó i fer un programa d’actes més reduït, “això seria com agonitzar”, comenten els dos representants de la comissió de festes.

Preparació de la festa

La preparació de la Festa de Barris comença a finals d’any. A partir de l’assemblea general de socis es fan reunions periòdiques en les quals ja es concreten les orquestres a contractar i es comença a demanar tota la rècula de permisos pertinents. A partir del mes d’abril el ritme de reunions s’incrementa. Cal tenir en compte que la festa es fa en dos caps de setmana. Són molts dies de festa, als quals s’hi suma tota la feina prèvia de penjar banderes i, posteriorment, de despenjar-les. Sobre aquesta darrera qüestió cal dir que aquest any ha estat el primer any en què no s’han penjat les banderes a tot el barri, només se’n van penjar a l’avinguda de Josep Vidal i a les cruïlles dels diferents carrers. Una altra feina molt engorrosa de fer, segons explica Pere Gutiérrez, “és el cobrament dels rebuts als socis. Una tercera part dels socis paga per banc i la resta s’ha de cobrar porta a porta, i això vol dir anar-hi més d’una vegada”. Val a dir que la quota de soci és de 25 euros i que actualment el barri té uns 300 socis.

Comenta aquest article