Cultura

Finalitza la restauració de la Castlania amb la troballa de noves restes arqueològiques

Per Cristina Sierra

Un moment de l'acte d'inauguració de la Castlania, el passat divendres a la tarda

El passat divendres a la tarda es va inaugurar la restauració de la Castlania, a càrrec de l'alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau–, la directora general d'Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment –Pilar Martínez–, el director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona –Jordi Agràs– i el regidor de Cultura –Francesc Garriga–. L'acte també va comptar amb la presència d'alguns regidors de l'equip de govern i la regidora del NMC.

Els treballs de restauració, consolidació i protecció de la Castlania, edifici únic a Tarragona catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional, van començar el març de 2012. Les obres es van iniciar amb la implantació prèvia i la intervenció arqueològica, a càrrec de l'empresa RECOP, Restauracions Arquitectòniques, a qui l'Ajuntament de Cambrils va adjudicar les obres per un import de 189.661,68 euros. D'aquest pressupost, el 75% va a càrrec del Ministeri de Foment en el marc de l'1% cultural per l'actuació en el patrimoni històric. A principis d'octubre de 2011, l'alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– i el llavors ministre de Foment –José Blanco– van signar el conveni que establia les condicions econòmiques.

Dues fases d'obres

La primera fase de les obres va consistir en l'excavació arqueològica en l'interior de l'edificació fins arribar al nivell d'utilització original i la construcció d'un drenatge perimetral al monument per evacuar les aigües de pluja. Un cop es va fer l'excavació, es van netejar els coronaments i es van protegir amb una capa de morter de calç, a més de reintegrar les parts dels murs que s’havien perdut. També es van consolidar els murs existents, recuperant i segellant les petites esquerdes i pèrdues de material. Per aconseguir la coloració i textura adequades, els arquitectes municipals i els restauradors responsables de l’obra, van vetllar per aconseguir donar una correcta integració. La segona fase va consistir en protegir el mur i l'entorn de l'edifici amb una estructura metàl·lica amb una coberta a doble vessant i una tanca perimetral de dos metres d'alçada al voltant de tot el jaciment.

Interessant excavació arqueològica

Durant la visita a l'edifici, el director del Museu d'Història de Cambrils –Gerard Martí– va explicar que l'excavació arqueològica ha permès conèixer detalls interessants de la Castlania. Segons va apuntar Martí, no s'ha pogut trobar quantes persones hi vivien però sí s'ha identificat que hi van haver tres fases d'ocupació de l'edifici. L’excavació a l’interior de l’edificació fins a arribar al nivell d’utilització original, va permetre evidenciar la manca de restes anteriors i l’origen de la construcció entre finals del segle XIV i inicis del segle XV. Davant aquest fet, els arqueòlegs responsables de l'obra van deduir que la Castlania era un edifici amb una doble funció: l’explotació agrícola de l’entorn immediat i el control del territori.

També hi ha la hipòtesi que, a meitats del segle XVII, coincidint amb el Setge de 1640 i la fi de la institució feudal de la Castlania el 1653, hi va haver un abandonament de l'edifici. La segona ocupació de la Castlania correspondria al període de la Guerra del Francès (1808-1814). Tal com va afirmar Martí, durant l'excavació es va trobar un botó d'uniforme de la infanteria napoleònica que evidenciaria que, durant aquella època, la Castlania va estar ocupada per militars. El director del Museu també va apuntar que s'havia trobat una moneda anglesa del 1886.

La darrera fase d'ocupació de la Castlania se situaria a finals del segle XIX, quan es van utilitzar les restes de la construcció per a usos de suport a les tasques agrícoles de l’entorn. Abans de finalitzar la seva intervenció, Martí va explicar que els treballs acabaran amb el condicionament i l'enjardinament de la zona, però no es podran dur a terme fins que no acabin els treballs del traçat del Corredor del Mediterrani. De moment, els cambrilencs podran gaudir de l'edifici amb la visita guiada que s'ha programat pel proper 24 de novembre, emmarcada en el cicle de memòria Ports, camins i trens. Cambrils, nus històric de comunicacions, organitzat per l’Arxiu Municipal de Cambrils i el Museu d’Història de Cambrils.
 
"Museu atípic"

Durant el torn de parlaments, el regidor de Cultura va manifestar que, "gràcies a l'1% cultural podem conèixer millor una part de la nostra història" i va destacar el paper del Museu d'Història de Cambrils, "un museu atípic". Per la seva banda, la directora general d'Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment va explicar que, actualment, hi ha 324 monuments a tota Espanya que formen part del programa de l'1% Cultural, una inversió que suposa més de 600 milions d'euros. A Catalunya, hi ha 18 monuments que s'estan restaurant amb aquest pla. L'alcaldessa de Cambrils, per acabar l'acte, va destacar el treball conjunt amb els anteriors equips de govern per fer possible aquesta restauració. "Treballem per aconseguir el millor per la població", va manifestar.

Gerard Martí va explicar les diferents fases de les obres de restauració de l'edifici

Aspecte actual de la Castlania

Comenta aquest article