Informació general

El Ministeri d'Indústria concedeix un crèdit de 6 milions d'euros per a la remodelació de carrers i del Parc del Pinaret

Per Lluís Rovira i BarenysAspecte actual de les obres de remodelació del carrer de les Creus
El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha fet pública la llista amb les 33 destinacions turístiques que disposaran de línies de crèdit destinades a la millora de la qualitat turística dels seus serveis i infraestructures. Cambrils és una d'aquestes poblacions que apareix en aquesta llista i, en aquest cas, rebrà 6 milions d'euros que aniran destinats a la remodelació dels carrers i a la remodelació del Parc del Pinaret.

Aquesta iniciativa del Ministeri busca la col·laboració dels sectors públic i privat per tal d'incrementar de forma continuada la qualitat turística de les diferents destinacions. És per això que el Ministeri va crear, a principis de l'any 2005, el Fons per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT) que s'instrumenta a través d'unes línies de crèdit administrades financerament per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO). D'acord amb les 33 peticions concedides, l'import total dels fons assignats puja a 75 milions d'euros per a la convocatòria de 2005.

D'acord amb el Reial Decret pel qual es regula el FOMIT, cadascuna de les 33 destinacions turístiques "madures" compleix amb almenys dues de les següents característiques: sobrecàrrega ambiental i urbanística, poca inversió nova, oferta turística estabilitzada, escàs potencial de creixement de la demanda turística i un número significatiu d'equipaments turístics de baixa categoria.

Comenta aquest article