Estampes Cambrilenques

Article publicat a Revista Cambrils el novembre de 1999

Carta de Poblament de Cambrils

La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Novembre de 1999

En aquest número de la revista, on tant es parla del Cambrils futur, no serà sobrer, encara que només sigui per contrastar, parlar una mica del 'petit Cambrils', d'aquell Cambrils naixent com a poble organitzat i renaixent dèbilment i humil sobre les ruïnes de la romana Oleastrum, per bé que no ocupés precisament el mateix lloc geogràfic.

El comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, atorgà la carta de població a Cambrils i a altres poblacions del Camp de Tarragona en el moment en què es va veure obligat a repoblar-lo després de la conquesta de Tortosa el desembre de 1148. Segons els dedueix dels docu¬ments antics, els moros de Tortosa eren bastant inquiets i tenien contínuament sota la seva fèrula els pocs pobladors que habitaven el que avui anomenaríem la seva zona d'influència. És natural, doncs, que la gent estigués poc predisposada al fet de viure en aquests territoris i per això, quasi immediatament després de la conquesta de la ciutat de l'Ebre, el 1154, el comte va atorgar moltes concessions i, entre elles, les cartes de població, una de les quals era la de Cambrils, que en la traducció catalana del llatí diu així:

"Aquesta es la carta de jo Raimond, comte de Barcelona, príncep d'Aragó i marqués de Tortosa faig aquesta carta a tots els homes que vingan a Cambrils. Concedeixo en efecte a aquests homes tan presents com futurs que vingan a poblar i a viure a Cambrils i tingan allí les seves cases i terres que els faré distribuir i donar lliures i sinceres i franques per a que estiguin allí per tots els segles, segurs amb totes les seves coses i possessions baix la meva protecció i defensa no donguin a ningú cap censsall ni tribut exceptuant els deumes i primícies per sempre. Dono la dita llibertat i seguretat als dits pobladors i vehins que estan alli o avans estaven sense cap engany; aquesta donnació lliure i segura per tots els segles, salva en totes les coses de la meva justícia i fidelitat i els meus forns per sempre. I si algú intentés rompre o violar això, res li aprofiti i fassis per duplicat (i després de la publicació), aquesta escrip¬tura permaneix ferma per tot el temps; lo qual fou fet a cinc de Febrer de l'any de l'Encarnació de Nostre Senyor Jesucrist mil cent cinquanta quatre. -Firma del comte Raimond. -Firma d'Alfons rei d'Aragó, comte de Barcelona i marqués de la Pravincia. -Firma de Raimond Guillem. -Firma de Guillem de Montpeller. -Firma de Bernat de Bell-Lloch. -Firma de Guillem de Castellvell. -Firma de Raimond de Podialt. -Firma de Albert de Castellvell. -Firma de Ponci, escrivà que escrigué."

L'any passat es van complir vuit segles d'aquesta concessió. Vuit segles carregats d'història.

A través del temps han sorgit grans homes i grans fets que han ennoblit l'escut de la nostra vila. Cambrils creix. Preocupem-nos que aquest creixement material sigui paral·lel al creixement de les virtuts morals i cíviques que tanta elegància i renom han donat a la vila durant els segles.

 


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article