Informació general

Els olis usats de les barques es portaran a reciclar

Per Redacció

A la foto, mòdul instal·lat al moll de pesca per al reciclatge d’olis usats de les barques
Ports de la Generalitat i la Confraria de Pescadors de Cambrils han signat un conveni de col·laboració que estableix un sistema de recollida i de gestió dels olis usats procedents dels motors de les embarcacions pesqueres del port de Cambrils. Segons les clàusules del conveni, Ports de la Generalitat posa a disposició de la Confraria de Pescadors de Cambrils un mòdul prefabricat que disposa d’una bomba d’aspiració per a la recollida d’oli i té capacitat per emmagatzemar els seus envasos; d’altra banda disposa també d’un contenidor per a productes que han estat en contacte amb l’oli, els filtres i els draps. A més a més, posa al servei de la Confraria un carro per al transport de bidons de fins a 200 litres.

Per la seva banda, la Confraria de Pescadors de Cambrils es responsabilitza d’informar els pescadors sobre el funcionament d’aquest sistema de recollida d’olis usats. També es compromet a organitzar un sistema de recollida d’olis usats així com la gestió dels filtres, els draps, les llaunes i els bidons metàl·lics d’oli. A més, la Confraria s’encarrega de coordinar amb l’empresa Cator la recollida d’olis dipositats. Periòdicament, Cator (empresa concessionària a Catalunya del servei de tractament dels olis usats de motor) recull aquest oli per reciclar-lo a la seva planta de tractament d’Alcover (Tarragona). De cada tres litres d’oli usat se n’obtenen dos de reciclat.

§ Projecte consensuat§

Des de 1998, Ports de la Generalitat realitza una política mediambiental que fomenta els principis de sostenibilitat i el respecte pel medi ambient en els ports que gestiona, la qual cosa implica una millora contínua en l’optimització dels recursos, la prevenció i lluita contra la contaminació i la conservació i el respecte de l’entorn. És per això que abans d’ubicar un punt de recollida en una zona portuària, es consensua el projecte i s’informa sobre l’ús a la Confraria de Pescadors.

A cada port se selecciona la millor ubicació per instal·lar-hi els punts de recollida, per tal de facilitar la tasca als usuaris. Catalunya ha estat la comunitat capdavantera en fomentar el reciclatge de l’oli mineral usat, mesura mediambiental que s’inclou dins de la campanya Ports Nets (2000-2004), un projecte europeu de cooperació interregional en el qual col·laboren Catalunya, Llenguadoc - Rosselló, Balears, Cantàbria i l’Algarve (Portugal), regions que posen en funcionament mesures ambientals als ports i comparteixen experiències.

Comenta aquest article