Informació general

El ple aprova el Pla d'Ajustament per obtenir el préstec per a poder pagar als proveïdors

Per Cristina Sierra

El regidor d'Hisenda –Ramon Llobet– va explicar les mesures del Pla d'Ajustament

El passat divendres al migdia es va celebrar un ple extraordinari per aprovar el Pla d'Ajustament que s’havia d’enviar, abans del 30 de març, al Ministeri d’Hisenda conforme el consistori podrà retornar el préstec per a poder pagar els deutes pendents als proveïdors fins a 31 de desembre de 2011 i que està regulat en el Reial Decret 4/2012, aprovat fa un mes. Recordem que el primer pas per a poder acollir-se al Reial Decret era enviar el llistat de les 3.859 factures pendents de 686 proveïdors que es va aprovar al ple del passat 20 de març i es va enviar al Ministeri d'Hisenda.

Tal com va explicar el regidor d’Hisenda –Ramon Llobet– va explicar que el pla recull tots els ingressos corrents necessaris, una previsió d’ingressos per els propers anys i unes mesures de reducció per poder tornar el préstec. Llobet va apuntar que “tot el que s’ha enviat és per obtenir els 12,85 milions d’euros i poder liquidar totes les factures pendents”. Un cop el Ministeri d'Hisenda doni el vist i plau al pla enviat, es facilitarà un certificat als proveïdors perquè puguin cobrar cap a finals del mes de maig.

El regidor va dir que el pla és un reflex del que marca el Pla de Sanejament i que aquest préstec s’acabarà de pagar al 2022. En el ple del 20 de març, Llobet va apuntar que aquest préstec sol·licitat és a 10 anys, amb 2 anys de carència, és a dir, els dos primers anys es paguen els interessos i no l'amortització.

Oliver Klein (NMC): “El document és un peatge que s’ha de pagar”

En el torn de paraula, el portaveu del grup municipal del Nou Moviment Ciutadà (NMC) –Oliver Klein– va  apuntar que el seu grup votaria a favor del pla i va afirmar que aquest "document és un peatge que s’ha de pagar”. El portaveu del grup va manifestar que les decisions més fortes, com els acomiadaments de personal o l’exercici pressupostari per aquest 2012, ja han estat preses i va afirmar que “esperem pagar el deute i a l'any 2022 podem contemplar l’estalvi”.

El PSC vota en contra del pla i afirma que té “un pla diferent”

Per la seva banda, el portaveu del grup del PSC –Robert Benaiges–, que va excusar la presència de les regidores Maricel Llaveria i Yolanda Quílez, va apuntar que “no podem estar gens d’acord amb la proposta del pla d’ajust. No estem en contra del préstec, sinó de l’argumentació del perquè es demana aquest crèdit”. Benaiges va tornar a criticar les retallades fetes pel govern en l’àmbit de serveis i personal i va explicar que el PSC tenia un pla diferent. “El nostre criteri era la defensa dels serveis públics i el seu pla d’ajust no correspon al nostre criteri”.

En el torn de rèplica, l’alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– va començar la seva intervenció afirmant “avui em toca agrair al senyor Klein pel seu sentit se vot” i va recordar al PSC que “aquest préstec és per pagar proveïdors, no per eixugar deute”. L’alcaldessa va demanar a Benaiges que presenti una alternativa, ja que si ara s’estan fent ajustos “és perquè és l’herència de l’Ajuntament que vostè, amb dos socis, va dur a terme. Avui estem aprovant un pla d’ajust que és obligat per fer front als pagaments, amb el seu vot en contra impossibilitaria aquest préstec”.

Ramon Llobet: “D’ençà que s’ha aprovat el Reial Decret, em puc dedicar a altres qüestions, ja que abans, cada dimarts i cada dijous atenia als proveïdors que venien a reclamar”

El regidor d’Hisenda va agafar la paraula i va recordar que des del govern, abans que s'aprovés el Reial Decret, s’estaven fent gestions amb entitats financeres “per trobar una fórmula per pagar als proveïdors”. Llobet va apuntar que “crec que el pla és bo. D’ençà que s’ha aprovat em puc dedicar a altres qüestions, ja que abans, cada dimarts i cada dijous atenia als proveïdors que venien a reclamar”.  

Llobet va respondre a Benaiges que “en quant a venciments, hem respectat la data del deute, ja que hem trobat alguna factura del 2008”. En aquest punt, Benaiges va apuntar que “li repeteixo l’argument, li dic que els criteris que utilitzen per fer ajustos no són els nostres, els fan de caire antisocial i rebaixen l’estat de benestar que en aquests moments hi havia a Cambrils. Per suposat que presentarem una alternativa i una bona part de les al·legacions presentades diran a on estalviar i a on no”.

El portaveu del PSC va voler puntualitzar a l’alcaldessa i li va dir que “el dèficit no s’hereta, el que s’hereta és el deute. No confonguem el tema de no voler pagar als proveïdors, el problema és com aplicar aquest tipus de mesures”. L’alcaldessa va contestar a Benaiges que “presentem un pla d’ajust realista, el pla té una base, digui'm on s’ha de fer els ajustos, estem oberts a les seves al·legacions”.
Amb 15 vots a favor i 4 en contra es va aprovar el Pla d'Ajustament.

Comenta aquest article