Informació general

El projecte del camp de golf del Parc Samà protagonitza el darrer ple del 2002

Per Josep Maria Ferrando

Rotonda recent acabada davant el recinte del Parc Samà
Un document del Departament de Cultura de la Generalitat que s’havia incorporat a darrera hora a la documentació del plenari del dia 30 de desembre sobre el projecte de golf del Parc Samà va iniciar el debat sobre el tema. El document concretament deia que a pesar que s’havia acordat una distància de 100 metres del recinte de parc fins a qualsevol edificació, en el pla especial aquest acord no quedava així, per la qual cosa la comissió territorial del patrimoni cultural acordava per unanimitat ratificar-se en el sentit desfavorable de l’esmentat acord, fins que no s’aportés un informe favorable del Departament de Medi Ambient.

Robert Benaiges:
“És increïble que després d’aquest informe desfavorable es vulgui portar al ple aquest punt”
Robert Benaiges va dir: “és increïble que després d’aquest informe desfavorable es vulgui portar al ple aquest punt. L’únic que ens fa pensar a l’oposició és que aquí hi ha un interès especial per aprovar-ho com sigui amb la màxima urgència, passant per damunt dels informes de la Generalitat”.

Jordi Savall:
“Seguirem votant en contra tal com hem fet en tota aquesta legislatura”
Jordi Savall va dir que també votaria en contra, exactament: “seguirem votant en contra tal com hem fet en tota aquesta legislatura, i de tant seguir explicant les mateixes raons, és que vostès no tenen res a dir; per tant, votarem en contra”.

Salvador Matas:
“Senyor alcalde, vostè ha quedat retratat en la seva actuació en aquest tema”
Salvador Matas, en la seva intervenció, va ser més contundent i va dir: “senyor alcalde, vostè ha quedat retratat en la seva actuació en aquest tema, i vostè el dia 5 de desembre ja sabia que la Comissió de Cultura de la Generalitat havia emès un informe desfavorable. Amb aquest document hi ha un altre element que encara no està resolt en el projecte. Entenem que vostè ha de donar moltes explicacions”.

Joan Serra:
“Jo estic molt tranquil i vaig amb la cara molt alta”
L’alcalde va replicar de manera molt contundent a Salvador Matas:“jo et diré que el dia 20 de desembre no sabia que existís aquest informe. No tinguis tantes sospites, que a aquest que et parla, el Joan Serra, no l’agafaràs per aquí perquè no hi ha res. Jo estic molt tranquil i vaig amb la cara molt alta”. Va continuar dient: “l’equip de govern sempre ha estat d’acord amb aquest projecte i en el seu moment es veurà si teníem o no teníem raó. Cadascú serà responsable del que vota, si hi ha regidors que en el seu moment van votar a favor i ara votaran en contra, ells sabran el perquè”.

Francesc Garriga:
“A l’ACI, sempre hem estat d’acord amb aquest projecte, sempre i quan es compleixi tota la legalitat vigent”
La intervenció més esperada va ser la de Francesc Garriga, que en la seva intervenció va dir que “en el cas nostre, d’ACI, sempre hem estat d’acord amb aquest projecte, i hi continuem estant, sempre i quan es compleixi tota la legalitat vigent i es compleixin els informes que se’ls demana, que sigui ecològicament correcte, sostenible i un projecte com cal”. Va afegir que en un tema tan important com aquest s’hauria hagut de buscar en el seu moment el consens.

Anton Callau:
“Sóc conscient que defenso un projecte per Cambrils però amb la seva legalitat total”
Anton Callau, del Partit Popular, va ser interpel·lat per Jordi Savall dient que el regidor d’Urbanisme havia dit sempre que si hi havia un informe desfavorable no ho votaria a favor. Anton Callau va contestar: “la meva opinió continua sent defensar un projecte en el qual realment crec i, a més a més, ens fa por que Cambrils no el perdi. Continuo dient el mateix, parc de golf sí, per descomptat amb aigua de depuradora”. Sobre l’informe va dir que amb informes negatius no podia defensar cap cosa. “Sóc conscient –va dir– que defenso un projecte per Cambrils, però amb la seva legalitat total”. A continuació va demanar l’informe ja que encara no l’havia llegit. Finalment Anton Callau va dir que “era completament il·lògic passar aquest tema pel ple davant de l’informe que acabo de llegir”. El punt va ser rebutjar amb els vots de l’oposició i l’abstenció del Partit Popular.

§ Aprovació definitiva de les ordenances, les escombraries finalment augmenten un 3,2%§

En el darrer ple del any es van aprovar les ordenances municipals per al prper any, amb la novetat que recollien la majoria de les al·legacions presentades per l'oposició. Joan Savall va agrair que s'haguessin tingut en compte les disset al·legacions que havia presentat el seu grup. Pel mateix motiu Salvador Matas va dir que amb aquesta nova majoria l'actitud de l'equip de govern ha canviat. Però va dir que "quan tenien la majoria absoluta no acceptaven cap proposta de l'oposició, ara quan estan en minoria han canviat per la força de les circumstàncies". Una diferència remarcable en l'aprovació inicial és que finalment la taxa d'escombraries serà del 3,2% i no del 16,01%, ja que s'ha renegociat el contracte amb Urbaser.

§ Aprovada la concertació del crèdit de sis milions d'euros§

L'encara oposició el dia 30 de desembre va aprovar, en paraules de Robert Benaiges, per responsabilitat, el punt de l'ordre del dia que demanava la concertació d'un préstec a l'entorn de sis milions d'euros per fer front a obres ja iniciades, però va precisar que per als projectes que estaven programats per inversions per als propers anys es podrien establir uns objectius diferents als programats.

Jordi Savall va dir que també votaria a favor però que demanar el crèdit per acabar obres era fruit de la mala gestió. Salvador Matas també va intervenir per dir que el seu grup votaria a favor del préstec a causa de la nova llei del Partit Popular d'estabilitat pressupostària que marca el dèficit zero per als ajuntaments en els propers tres anys, cosa que faria més difícil la concertació de préstec, i va reiterar la mala gestió de l'Ajuntament, ja que s'havia gastat ja una part important del préstec. Jordi Besora va replicar que la situació financera de l'Ajuntament permetia començar obres sense que fos necessària la concertació immediata del préstec, per això l'aprovació es podiar fer el darrer dia de l'any. Va dir també que amb la nova llei fóra molt més difícil la concertació de qualsevol altre préstec, per això calia arribar al màxim per poder disposar l'any vinent del suficient finançament per a projectes.

§ L'Ajuntament aprova un ajut de 3.000 euros per a Galicia§

El ple va aprovar una moció presentada conjuntament per ICV i ERC de suport institucional pel desastre per l'enfosament del "Prestige" a Galícia. La moció de deu punts denunciava l'immobilisme i la falta de mitjans per fer front al desastre per part del govern central i de la Xunta de Galícia. Al mateix temps demanava l'adhesió de Cambrils a la plataforma Nunca Mais de Barcelona i destinar 3.000 euros per ajudar en les tasques de recuperació del litoral galle. D'altra banda, agraïa els cambrilencs que han anat com a voluntaris a Galícia. Només el Partit Popular, amb la intervenció d'Antoni Callau, va dir que estava d'acord amb l'ajut econòmic i el reconeixement als voluntaris, però no amb les crítiques al govern central i a la Xunta.

Comenta aquest article