Informació general

Es crea la figura del regidor de barri

Per Lluís Rovira i Barenys

Una de les actuacions que el nou equip de govern considera prioritàries és el de fomentar al màxim la participació ciutadana. A hores d’ara ja s’està treballant en l’elaboració d’un reglament que es vol aprovar, com a molt tard, en el ple ordinari del mes de febrer. Tal i com explica l’alcalde, Robert Benaiges, “això es vol complementar amb tota una sèrie d’accions que es personalitzen en la constitució dels consells consultius. Volem recuperar els consells consultius de l’Agricultura, de la Joventut i el de la Immigració i volem crear el de Sanitat i el de Barris”.

I és dins aquest interès per acostar-se al ciutadà que el nou equip de govern ha llençat una proposta totalment novedosa, la creació del regidor de barri, “hem dividit el municipi en vuit grans zones i a cadascuna li hem assignat un regidor. S’ha de reconèixer que aquesta divisió s’ha fet per la matemàtica interna de l’Ajuntament. Crec que en un futur es podria diversificar molt més per tal que hi participessin els regidors de l’oposició. A més, crec que seria bo crear un reglament de cara a les properes eleccions perquè el regidor de barri ho sigui el de la força més votada a les eleccions municipals, amb independència del partit polític que governi el municipi”.

S'ha dividit Cambrils en vuit zones adjudicant un regidor
en base a la proximitat de la zona on resideix
SALVADOR MATASNou Cambrils i el Raval de Gràcia
JOAN MASBarri antic i zona de la Pallissa
ESPERANÇA DÍAZParellada i Pinaret
FRANCES GARRIGAEixample
ROSA M. LÓPEZEixample Platja
JORDI SAVALLBarri marítim, Cambrils Badia i Molí de la Torre
JOAN PAU CASQUEROUrbanitzacions de ponent
ALPHONSE ARCELÍNUrbanitzacions de llevant

Connexió directa amb el barri

La feina del regidor de barri és, segons Benaiges, "tenir una connexió directa amb l'associació de veïns si està creada per tal que com a interlocutor sigui capaç de transmetre als diferents departaments de l'Ajuntament tota la problemàtica que es generi en el si del barri. A més a més, és important que tingui la capacitat de conèixer el barri en profunditat, per la qual cosa hem intentat que sigui una persona que visqui al barri i que sigui capaç de detectar els problemes. Mensualment, els regidors de barri hauran de donar compte de la gestió, de les problemàtiques detectades i de la manera com solucionar-les. Una altra obligació del regidor de barri és intentar crear l'associació de veïns on no estigui formalment constituïda".

Un cop iniciat aquest primer pas cal dotar d'equipaments els barris, "s'ha de facilitar  un lloc on la gent es pugui reunir. A més, el regidor de barri hauria de tenir un lloc on poder atendre la gent de manera directa al propi barri". A banda, s'establiran altres vies per potenciar la participació ciutadana a l'Ajuntament com ara modernitzar la pàgina web de l'Ajuntament buscant la manera que el ciutadà pugui participar a través del correu electrònic i la posada en funcionament del telèfon gratuït d'atenció ciutadana per recollir tot tipus de queixes relacionades amb qüestions del municipi.

§ PÀRQUING DE LA CONCÒRDIA I PARC DEL PINARET Es reobrirà el procés per a l'adjudicació del pàrquing de la plaça de la Concòrdia§

Es vol impulsar el projecte del parc del Pinaret
Robert Benaiges ha manifestat la intenció del nou govern de reobrir el procés per a la construcció del pàrquing de la plaça de la Concòrdia. En principi es mirarà de fer-ho de manera lliure perquè qualsevol empresa hi pugui participar, “l’Ajuntament té capacitat per fer-ho, ja que té diners al pressupost per aquest concepte, però no tenim molt clar que de cara al futur l’Ajuntament hagi d’assumir la gestió directa i la construcció d’aquests tipus d’equipaments. Intentarem veure quina és la solució. Si veiem que hem d’assumir-ne la construcció i la gestió, haurem de començar a pensar en organitzar algun tipus d’empresa municipal”. I pel que fa a d’altres possibles pàrquings, l’Ajuntament pensa tenir enllestit ben aviat l’estudi del pàrquing del passeig d’Albert, “si volem convertir en zona de vianants de manera completa tot el barri antic es necessita una solució d’aparcament ben a prop”, va manifestar

Parc del Pinaret

Benaiges vol tenir enllestit el projecte del Parc del Pinaret abans de dos mesos per tal d’iniciar tot el procés per a l’adjudicació i el començament d’obres, “som conscients que poc més podem fer en aquest tema, però quan una obra s’inicia difícilment després es pot aturar. Pot tardar tres anys i mig com ha estat el cas del Centre Cultural, però això ja és un problema d’eficàcia en la gestió”.

Comenta aquest article