Informació general

Una plaga de tèrmits afecta una part de les bigues de l'església parroquial de Santa Maria

Per Lluís Rovira i Barenys

A l'altar de Sant Plàcid es pot observar una de les regatera dels tèrmits a la paret i la menjadora col·locada en el seu recorregut

L'església parroquial de Santa Maria està afectada per una plaga de tèrmits que ha obligat, des de meitats de setembre, a prendre mesures per combatre'ls. Els tèrmits afecten les bigues de fusta de la teulada corresponent, bàsicament, a l'ala dreta de l'església. Això ja es va fer evident ara fa poc més de dos anys quan es van fer les obres de reforma i de repintat de tot el recinte. En aquell moment es va veure l'afectació dels tèrmits a les bigues i del sostre i ja es va planificar una futura actuació per a eradicar-los. Però l'actuació s'ha hagut d'avançar ja que tot just ara fa uns quants mesos es va observar el recorregut que havien fet els tèrmits en diferents punts de les parets del recinte, prop de l'altar central i a l'altar de Sant Plàcid, i que avançaven cap els retaules i les figures de fusta.

Vàlvules fumigadores i menjadores per insectes

Així doncs, el passat 19 de setembre es va començar a actuar contra aquesta plaga d'insectes. L'actuació que s'ha portat a terme, de moment, ha consistit en injectar unes vàlvules amb un líquid fumigador a les diferents bigues afectades. A banda, s'han instal·lat unes menjadores per aquests insectes que s'han col·locat en el camí que ressegueixen. En aquestes menjadores hi ha una substància que els impedirà el seu posterior desenvolupament. Tot això ha provocat que l'església s'hagi tancat entre setmana i només s'hagi obert els caps de setmana fins aquest passat dimarts, que és quan l'empresa instal·ladora va acabar la seva feina. Però el control de tèrmits durarà cinc anys més. En una primera fase i durant el proper any, una vegada al mes s'haurà de renovar el tractament antitèrmic i això implicarà la presència d'una plataforma elevadora per arribar a les bigues del sostre. Passat el primer any, el tractament s'anirà espaiant en el temps. Segons ha explicat mossèn Ramon Martí, rector de la parròquia de Santa Maria, a Revista Cambrils Diari Digital, "les bigues no presenten cap perill però tot i això, quan s'acabi el tractament, faré venir l'arquitecte per a que ho valori". El que sí que s'haurà de fer de forma immediata, però, és la reforma d'una part de la teulada que hi ha just al damunt de l'espai on es va fer el lavabo, ara fa dos anys, i que està prop del campanar. En aquest lloc les bigues estan molt malament i es farà una actuació de reforç.
El pressupost del tractament antitèrmic és de 26.000 euros i es fa amb l'aportació de la parròquia. De moment s'ha pagat un 30% de l'import i el 70% restant es farà efectiu quan s'enllesteixi tot.

Comenta aquest article