Cultura

“L’Arxiu t’informa”, el butlletí de l’Arxiu, surt a la llum

Per Èlia Bellmunt

Montserrat Flores, arxivera municipal, amb la regidora de Cultura, Neli Queral, mostrant el primer número de l’Arxiu t’informa

L’Arxiu t’informa
és un butlletí informatiu que té per objectiu divulgar el patrimoni documental local. L’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM) vol donar a conèixer a través d’aquest butlletí els fons documentals de l’arxiu i les possibilitats de recerca que ofereixen aquests fons; a més d’informar dels serveis i activitats de l’arxiu.
El butlletí informa dels fons i patrimoni documentals de què es disposa, de les publicacions històriques locals i monografies; qualsevol referència vinculada a Cambrils, sigui publicada aquí o a fora. D’aquesta manera es pretén incentivar la recerca de joves investigadors facilitant-los el coneixement dels documents dels quals es disposa i la informació que se’n pot obtenir. A més, es vol donar veu als investigadors que passen per l’arxiu i que empren documentació de l’AMCAM per a les seves recerques. És per això que també es recomanaran lectures instrumentals i sobre patrimoni local.

L’Arxiu t’informa
té quatre pàgines on s’informa de notícies, articles de divulgació o ressenyes, entre d’altres. En la secció “El document protagonista” es dedica especial atenció a un document en concret. El butlletí informa dels documents que ingressen a l’arxiu provinents de les donacions de particulars o entitats i els documents relacionats amb Cambrils que es troben en arxius particulars o d’altres institucions. També s’informa de les activitats i les publicacions que estiguin vinculades amb el patrimoni documental local. No hi faltaran les convocatòries de premis i beques per a investigadors.

Aquest butlletí, gratuït, es publicarà cada tres mesos en doble format. La versió en paper es podrà obtenir a l’arxiu i als punts habituals de distribució de l’Ajuntament. Qui desitgi rebre’l a casa pot inscriure’s en una llista de distribució gratuïta. El format com a document informàtic es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament <www.cambrils.org/>, a la secció de Cultura i Festes - Arxiu Municipal.

En l’acte de presentació del número 1 del butlletí, celebrat l’1 de juliol al Centre Cultural i Ocupacional, la regidora de Cultura, Neli Queral, va emfatitzar que una de les funcions de l’edició del butlletí és incentivar la recerca dels investigadors. Montserrat Flores, arxivera municipal, va explicar els continguts del número 1 del butlletí, que porta data de juny de 2004, en el qual es presenta què és l’arxiu, quines funcions té i quins serveis ofereix. L’arxiu té un doble vessant, administratiu i cultural. La seva funció és gestionar, organitzar, consevar i difondre els documents, alhora que es realitzen tasques de recerca, classificació, recuperació i conservació del patrimoni.

§ El reglament de l’Arxiu Municipal§

Després de la seva aprovació en el ple, l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM) disposa d’un nou reglament que en regula el funcionament. L’arxiu ha de vetllar per la gestió i la tria dels documents, alhora que n’ha de garantir la conservació. El reglament també regula el servei de préstec i consulta intern i extern.

Comenta aquest article