Informació general

Una subvenció de 200.000 euros atorgada per l'Estat permetrà restaurar una part de la muralla medieval

Per Berta Ruiz

Aspecte de la Torre del Bou, en primer terme, i part de la muralla medieval

Una subvenció de 200.000 euros atorgada per l'Estat permetrà restaurar una part de la muralla medieval de Cambrils. Concretament, s'actuarà sobre el portal del carrer Major, la Torre del Biel, la Torre del Bou i els paraments annexos a la muralla. Un conjunt que es troba catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional. En el passat ple ordinari, celebrat el dia 31 d'agost, el regidor de Cultura de l'Ajuntament –Francesc Garriga– era l'encarregat de fer un repàs de tot el procés que s'està seguint per dur a terme aquest projecte, així com diferents detalls dels treballs que s'han de realitzar. Tota l'explicació de Garriga va venir arran d'una pregunta formulada pel grup del PSC.

200.000 euros per al projecte de restauració de la muralla

El regidor de Cultura va explicar que el passat mes d'abril es va informar que el Govern de l'Estat havia concedit a l'Ajuntament de Cambrils una subvenció de 200.000 euros per al projecte de restauració de la muralla. Posteriorment, es va iniciar l'elaboració del projecte conjuntament amb el serveis tècnics municipals. En aquest punt, tal com va dir Garriga, per complementar el projecte es va disposar de la documentació i dels resultats obtinguts del curs d'estiu de la URV realitzat entre els dies 4 i 8 de juliol, anomenat Fotogrametria i patrimoni. Aquest curs va ser impartit per tècnics de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i professors de la facultat d'arquitectura de la URV. El curs va permetre aconseguir important documentació elaborada a l'entorn de la Torre del Bou. A més, per facilitar aquest estudi, durant el mes de juny, els membres de la brigada municipal van procedir a obrir la porta de la torre i a netejar una gran quantitat de runa i brutícia que es trobava en el seu interior.

Actuacions sobre el portal del carrer Major, la Torre del Bou i els paraments adjacents

Després d'això, el passat mes de juliol, segons va comentar Garriga, l'arqueòloga Territorial del Baix Camp –Maria Adserias– i l'arquitecta de la Comissió territorial de patrimoni i cultura de Tarragona de la Generalitat de Catalunya –Jacqueline Pacheco– van visitar el Barri Antic per concretar diferents aspectes del projecte. La conclusió més important d'aquesta visita va ser que, amb l'objectiu d'aconseguir l'aprovació inicial –donat els ajustats terminis de temps–, els treballs s'havien de dividir en dues fases. Finalment, es va aconseguir presentar a temps tota la documentació de la primera fase a la Generalitat. A finals de juliol, la Comissió territorial de patrimoni i cultura de Tarragona va aprovar el projecte d'execució, conservació i restauració de la muralla medieval de Cambrils - Fase I. En aquest punt, la Comissió va aprovar una sèrie de condicionants que s'hauran de tenir en compte a l'hora de fer els treballs: pel que fa al portal del carrer Major, l'estabilització dels carreus s'haurà de fer amb micro barretes de fibra de vidre i no d'acer inoxidable, ja que amb el temps acaba oxidant-se. Quant a la Torre del Bou i a la part de la muralla adjacent, cal que es dugui a terme un estudi tant exterior com interior, per tal d'esbrinar si els revestiments que actualment existeixen són originaris de la muralla i de la torre. A partir dels estudis realitzats, s'haurà de presentar una proposta conjunta per tots els elements que conformen aquest antic sistema defensiu. D'altra banda, també s'haurà d'estudiar la possible existència de gravats a l'interior de la Torre del Bou. Tots els treballs de repicat i de neteja dels diferents àmbits s'hauran de fer amb un seguiment arqueològic, i caldrà documentar arqueològicament tots els paraments.

Cal destacar que després d'aquesta aprovació del projecte per part de la Comissió territorial de patrimoni i cultura, les obres es podran iniciar immediatament un cop es faci l'adjudicació de les mateixes.

Comenta aquest article