Informació general

Mercè Dalmau replica al PSC demostrant que l'anterior govern va incomplir les bases dels FOMIT destinant diners a altres inversions

Per Berta Ruiz

L'alcaldessa, Mercè Dalmau, va replicar, ahir mateix, les declaracions dels regidors del PSC

Després de la roda de premsa del PSC, l’alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– va comparèixer en solitari en una altra roda de premsa per contestar a les declaracions dels regidors socialistes. Dalmau va presentar la documentació del Boletín Oficial del Estado (BOE), on s’especifiquen les bases d’aquests préstecs, així com la resolució del Ministeri de Turisme on es denega la sol·licitud de la pròrroga demanada per l’Ajuntament de Cambrils per a les obres de la Llosa. En cadascun dels escrits, segons Dalmau, queda palès que els préstecs són finalistes i que només es poden utilitzar, única i exclusivament per a l’objecte pel qual s’han demanat. De fet, segons va llegir, els criteris establerts al BOE diuen textualment que “l’incompliment de l’aplicació del préstec a les inversions proposades donarà lloc a la revocació de l’autorització atorgada”. Per tant, tal com va manifestar l’alcaldessa, en les obres del barri de la Llosa s’incompleix la norma principal dels fons. És a dir, els diners que estaven destinats a aquestes obres i s’han utilitzat per a altres finalitats són la principal causa d’incompliment. “El problema és que el PSC encara no ho ha entès. Són uns fons finalistes i no es poden utilitzar per a altres finalitats, com ells han fet”, va afegir.

Els diners de la Llosa es van invertir en la compra de la Torre del Llimó i en la llar d’infants Maria Dolors Medina

Una part dels diners del préstec de la Llosa –uns 3.5 milions d’euros– es van invertir en d’altres inversions. Dalmau va especificar que es van utilitzar per a la compra de la Torre del Llimó (1,5 milions d’euros aproximadament), també es va cobrir una part de les obres de construcció de la llar d’infants Maria Dolors Medina, amb un cost 1,9 milions d’euros i una altra part es va invertir en obres de diferents carrers. Segons l’alcaldessa, “això està documentat amb un informe de l’interventor, signat per Robert Benaiges. Aquest document també el té el Ministeri, per això va rebutjar la sol·licitud de dos anys de pròrroga, perquè no es pot demanar pròrroga si has utilitzat els fons per a altres finalitats”. Literalment, l’escrit del Ministeri hi diu: “es denega a l’Ajuntament de Cambrils l’ampliació del termini d’execució de les actuacions finançades pel préstec del FOMIT que li va ser concedit l’any 2007 (…). Si bé en l’escrit de sol·licitud s’al·lega la impossibilitat d’execució per les dificultats de deixar tot el barri immers en les obres durant alguns anys, la realitat és que l’Ajuntament de Cambrils ha utilitzat part del préstec, concedit expressament per a la remodelació del barri de la Llosa i en el termini d’execució del projecte, per a altres finalitats alienes al mateix (…). La utilització del préstec per a finançar projectes diferents a aquells pel qual va ser concedit suposa un incompliment greu de la resolució de la concessió”.  A més, segons va dir, els interessos que s’han de retornar són del total del préstec, segons publica el BOE: "l'incompliment de l'obligació de destinar el finançament per a les actuacions que es van sol·licitar, donarà lloc al reintegrament anticipat de l'import del préstec concedit que no ha hagi estat amortitzat i l'exigència de l'interès de demora corresponent a l'import íntegre del préstec (...).

Mercè Dalmau: “La voluntat política de fer les obres hi és, però l’estat actual de com hem trobat les finances per la mala gestió de l’anterior equip de govern, ho impedeix”

Finalment, l’alcaldessa de Cambrils va manifestar que “la voluntat política de fer les obres hi és, i a més és un compromís polític signat i aprovat pel plenari de forma unànime per tots els grups municipals. La voluntat hi és, però l’estat actual de com hem trobat les finances per la mala gestió de l’anterior equip de govern, ho impedeix totalment. No les podrem fer ni avui, ni demà ni la setmana que ve, i possiblement d’aquí 2 anys tampoc. Les obres de la Llosa es van paralitzar per l’anterior govern perquè no tenia possibilitats de finançar-les. Aquesta va ser la raó per la qual les van aturar, per la qual van demanar la pròrroga i per la qual es va passar per ple l’acord del compromís de tots els partits de tirar-les endavant. A mi m’agradaria poder dir que es poden tirar endavant, però amb l’actual situació que ens hem trobat les finances, ho veig difícil en un termini curt”.

Comenta aquest article