Informació general

El govern municipal suspèn la tramitació del Pla Parcial del Parc Samà

Per Josep Maria Ferrando

Vista aèria del Parc Samà i terrenys colindants, aquest més d'abril
El punt més important del ple va ser la suspensió de la tramitació del Pla Parcial del Parc Samà en resposta a la sol·licitud de subrogació que Med Group va presentar a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona el dia 9 de gener, coincidint amb la moció de censura que va provocar el canvi d’equip de govern. En una roda de premsa portada a terme el mateix dia 31 de març, l’alcalde, Robert Benaiges, i el regidor d’Urbanisme, Salvador Matas, van denunciar l’estratègia dels promotors de voler saltar-se els tràmits municipals. Amb la suspensió del pla parcial, l’equip de govern vol que els promotors construeixin primer el camp de golf, per a la qual cosa ja han obtingut el permís de forma ràpida per part de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona. Aquesta aprovació va ser un dels aspectes més criticats per part de l’alcalde, Robert Benaiges, i el regidor d’Urbanisme, Salvador Matas, que van recordar que el passat 30 de desembre el ple municipal no havia aprovat el pla especial, que és el que ha de regular la construcció del camp de golf, entre d’altres motius perquè el mateix Departament de Cultura de la Generalitat n’havia fet un informe desfavorable. Salvador Matas va lamentar l’actitud de l’empresa i va reiterar de nou la seva sorpresa per la celeritat amb què la Generalitat ha aprovat els tràmits d’aquest pla especial, saltant-se la potestat de l’Ajuntament. El regidor d’Urbanisme també va dir que l’Ajuntament presentaria un recurs davant aquesta aprovació de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona.

Ja en el ple, l’actual regidor d’Urbanisme va parlar de la tasca de l’anterior regidor d’Urbanisme, Anton Callau: “vostè el que volia és que a tot preu s’aprovés aquest camp de golf, no sé quin interès tan especial hi té vostè. L’interès que ha de tenir l’Ajuntament és d’actuar democràticament, pensant en el bé de la comunitat i no discriminant ningú, ni a favor ni en contra”. Anton Callau va intervenir al seu torn per matisar les paraules de Salvador Matas, va dir: “els meus interessos per la inversió són interessos de progrés, són interessos de feina, i tal com he comentat altres vegades hi ha molts altres municipis que voldrien la inversió de Med Group”. I va dir que recórrer a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona és una defensa legal a la qual poden recórrer tots els ciutadans.
El regidor Xavier Martí es va mostrar totalment d’acord amb la inversió de Med Group al Parc Samà, tal com sempre ha defensat, i va dir que, tot i que s’hauria d’haver seguit la trajectòria normal, entenia l’empresa privada. Segons ell “el que crec que està buscant Med Group és assegurar-se la inversió, crec que l’empresa està buscant la rendibilitat del camp de golf, cosa absolutament lícita, i jo estic totalment d’acord amb aquest tipus d’inversió”.

En la seva intervenció el regidor de Turisme, Francesc Garriga, va voler deixar clara la posició d’ACI en aquest tema i va dir que “des d’ACI sempre hem estat d’acord i continuem estant d’acord que es faci la inversió. Volem que es faci i sempre ho hem manifestat així. Ara bé, hi ha una qüestió, vam aprovar una modificació puntual en la qual, entre altres coses, es feia una ampliació de nombre d’habitatges en funció que es feia també una ampliació del camp de golf. Per això era molt important que aquest pla especial es fes prèviament i després es fes el pla parcial”. Va dir que de tote maneres l’aprovació del pla especial s’hauria hagut de fer a l’Ajuntament de Cambrils i no a la Comissió d’Urbanisme.

§ L'expropiació dels terrenys frontals de la urbanització Estrella de Cambrils desblocarà el projecte del passeig de ponent§

El ple va aprovar per unanimitat l'expropiació forçosa de l'espai que hi ha enfront del mar davant de la urbanització Estrella de Cambrils, a la Llosa. Tal com va explicar l'alcalde, desblocar aquesta situació era necessari per poder facilitar els terrenys al Ministeri; sense aquest tràmit era impossible que la rehabilitació de les platges de ponent tirés endavant. Xavier Martí es va mostrar d'acord amb aquest punt i va felicitar tots els regidors per portar endavant aquest tema, ja que pel que va explicar aquesta expropiació permetrà iniciar els tràmits de seanejament i rebre totes les subvencions que fins ara estaven blocades al Ministeri.

§ L'equip de govern vol impulsar la creació d'una societat municipal d'aigües per gestionar el servei§

Un altre punt important per al futur de Cambrils va ser l'aprovació inicial de l'estudi de la creació d'una societat limitada municipal, amb capital només públic, que gestioni el servei municipal d'aigües, que ara gestiona directament l'Ajuntament. L'alcalde va dir que aquest és un inici per estudiar si és viable la creació d'aquesta societat. Va dir que s'havien assessorat amb altres ajuntaments, Reus entre ells, i que aquesta era la millor manera de gestió del servei d'aigua. El PP i Xavier Martí es van mostrar favorables i CiU es va abstenir al no figurar en la proposta que el capital podria ser mixt. Amb l'aprovació del punt es va crear una comissió representada per tots els grups polítics per estudiar la proposta.

§ ICV proposa declarar persona non grata George Bush§

Es va aprovar una moció d'ICV demanant al ple la declaració del president dels Estats Units, George Bush, com a persona non grata. Salvador Matas va dir que era un fet simbòlic, però que expressava el sentiment popular contrari a la guerra de l'Iraq, que pel regidor era una guerra només d'interessos econòmics que tindria com a conseqüència la mort de moltes persones innocents. El regidor del PP Antoni Callau va dir que el vot del seu grup seria contrari a la moció, ja que considerava que George Bush havia estat escollit democràticament. Va dir que al món hi havia molts dictadors que no han estat escollits democràticament i no han estat considerades persona non grata per l'Ajuntament de Cambrils. A proposta de CiU també va ser inclosa la declaració a Saddam Hussein. La proposta es va aprovar només amb el vot negatiu del Partit Popular.

§ Xavier Martí se solidaritza amb el regidor del PP pels atacs a la seva seu§

El regidor Xavier Martí va mostrar la seva solidaritat i el seu suport als seus excompanys del Partit Popular a causa dels actes vandàlics en forma de taques de pintura que va patir la seu d'aquest partit a Cambrils. L'alcalde va dir que, com ja s'havia fet a l'anterior ple, per unanimitat els regidors havien expressat el rebuig a tota mena de violència.

Comenta aquest article