La 15a Trobada de Gegants

Fotos de Kërzops i Berta Ruiz